Radio Gra Wrocław

16 milionów złotych trafi do dolnośląskich organizacji pozarządowych

To pieniądze z unijnej puli na pomoc osobom, które z różnych przyczyn nie radzą sobie na rynku pracy. Fundusze zostaną rozdzielone pomiędzy prężnie działające i sprawdzone organizacje zajmujące się społeczną działalnością.

One z kolei przygotują projekty, do których będzie mógł dołączyć każdy mieszkaniec regionu mający pomysł na skuteczną pomoc potrzebującym, tłumaczy Stefan Augustyn z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

ngo_kasa_1

Dzięki tym pieniądzom ma powstać 300 etatów w tzw. przedsiębiorstwach społecznych. Czyli takich firmach, których celem jest nie tylko przynoszenie dochodów, ale także aktywizowanie osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej mają problem ze znalezieniem zatrudnienia.