Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

16 osób oskarżonych o kupowanie „pustych faktur”

Facebook

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w czerwcu 2022r. skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, w związku z przestępczym procederem  dotyczącym  obrotu […]

fot. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w czerwcu 2022r. skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, w związku z przestępczym procederem  dotyczącym  obrotu tzw. „pustymi fakturami”.

W toku prowadzonego śledztwa ujawniono działalność kilku zorganizowanych grup przestępczych funkcjonujących na terenie Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Rzeszowa oraz innych miejscowości kraju, a także poza jego granicami, polegającą na popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych skutkujących uchyleniem się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym, a także uzyskaniem nienależnych zwrotów należności podatkowych.

Ustalono kilka mechanizmów popełniania oszustw podatkowych, w tym mechanizm popełniania oszustw podatkowych związanych z fikcyjnym wystawianiem faktur i ogłoszeniami typu „dam koszty”, który polegał na publikowaniu przez członków grupy na lokalnych internetowych portalach ogłoszeniowych, zakładanych w tym celu domenach internetowych oraz w wysyłanych mailach do grup odbiorców wytypowanych z tworzonych w tym celu baz danych, ofert sprzedaży zainteresowanym osobom podrobionych faktur VAT, w celu wykorzystania tych dokumentów w źle rozumianej tzw. optymalizacji podatkowej. Osoby zainteresowane zakupem tego typu podrabianych dokumentów, korzystając ze wskazówek wynikających z tych ofert, były przekierowywane do domen głównych, gdzie przy użyciu bramki kontaktowej zgłaszały chęć nabycia nierzetelnych kosztowych faktur VAT. W odpowiedzi na zgłoszenie przekazywany im był adres email oraz numer telefonu kontaktowego, pod którymi prowadzili dalszą korespondencję i rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów takich, jak oczekiwana treść faktury, sposób jej przekazania i koszt jej uzyskania.

W fakturach VAT jako wystawców wskazywano dane podmiotowe i adresowe
65 polskich podmiotów gospodarczych o różnorakim profilu działalności, których reprezentanci nie mieli świadomości tego, że dochodzi do wystawienia tych dokumentów.

Objętych aktem oskarżenia 16 oskarżonych to nabywcy tzw. „pustych faktur”. W ramach prowadzonej, własnej działalności gospodarczej, mimo, że dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, ujmowali je oni w księgach, a ich wartości uwzględniali w deklaracjach podatkowych po stronie naliczonego podatku od towarów i usług oraz kosztów uzyskania przychodów, co umożliwiało im uchylenie się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz należnym podatkiem dochodowym. W niektórych przypadkach także umożliwiało im to uzyskanie nienależnych zwrotów rzekomo nadpłaconego podatku lub jego zadeklarowanej nadwyżki.

Oskarżeni swoim działaniem spowodowali uszczuplenie należności publicznoprawnych  dużej wartości to jest: podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 4 milionów złotych oraz nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub jego zaliczenie na poczet zaległości lub przyszłych należności podatkowych w wielkiej wartości, tj. w kwocie ponad 330 tys. złotych, czym działali na szkodę Skarbu Państwa.

 

Źródło: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj