StartWiadomości Wiadomości dnia

18 mln zł na ochronę gruntów rolnych

Promesy zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Ponadto pozwolą także na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji.

Mówi Marcin Gwóźdź – wicemarszałek województwa

Pieniądze trafią do 91 gmin i 22 powiatów w całym regionie…

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową planują wykonać 135 zadań. W niektórych inwestycjach będą musiały dołożyć również środki własne…

Jedna z promes trafiła do podwrocławskiej gminy Długołęka. Pozwoli na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych między miejscowościami Węgrów i Skała.

Mówi Karolina Ożóg – skarbnik gminy Długołęka

Duża promesa trafiła również do gminy Niechlów…

Michał Frąckowiak – zastępca wójta Niechlowa

Od 2011 roku samorząd województwa przekazał łącznie 214 mln zł. Za tę kwotę zrealizowano ponad 2100 zadań związanych z ochroną gruntów rolnych.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz