StartKultura Wiadomości dnia

20 płyta na Ścieżce Historii we Wrocławiu poświęcona Europejskiej Stolicy Kultury

Są na nich takie fakty jak: najazd Mongołów z 1241 roku czy przyłączenie Wrocławia do królestwa czeskiego, jest płyta poświęcona pierwszej linii kolejowej do Oławy, fakt z 1842 oraz rok 1913 i budowa Hali Stulecia. Autorką płyt jest prof. Hanna Jelonek, dziekan Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ścieżkę rozpoczyna „karta tytułowa” w postaci repliki ratuszowego zegara. Kolejne płyty przypominają: ustanowienie biskupstwa (1000), lokację na prawie magdeburskim (1241), najazd Mongołów (1241), przyłączenie Wrocławia do królestwa czeskiego (1335), epidemię dżumy (1361), włączenie w granice imperium Habsburgów austriackich (1526), nadanie pięciopolowego herbu (1530), założenie Uniwersytetu Wrocławskiego (1702), wejście Wrocławia w obręb Prus (1741), zajęcie miasta przez wojska napoleońskie (1802), pierwszą linię kolejową (do Oławy 1842), budowę Hali Stulecia (1913), upadek Festung Breslau i zrujnowanie miasta (1945), Solidarność (1980), Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (1997), powódź tysiąclecia (1997) i Euro 2012. Od dzisiaj można zobaczyć dziewiętnaste wydarzenie umieszczone na dwudziestej płycie – ESK Wrocław 2016.

Zostaw komentarz