Radio Gra Wrocław

3 miliony złotych odpracowanych długów za mieszkania

Już 3 miliony złotych długu odpracowali wrocławscy lokatorzy, którzy zalegają z opłatami za czynsz za mieszkania komunalne. Można to zrobić podpisując umowę z wierzycielem. Zobowiązanie spłacamy wtedy poprzez pracę na rzecz miasta. Godzina wyceniana jest na 10 złotych.

fot. congerdesign / pixabay.com

W ramach oddłużania wykonywane są prace porządkowe, ogrodowe czy konserwatorskie.

Do tej pory zawarto blisko 630 umów z dłużnikami na odpracowanie zaległości. W ciągu trzech lat oddłużono w ten sposób już 130 mieszkań.