StartWiadomości

„Akademicki znicz pamięci”

Uniwersytet Wrocławski postawił sobie za zadanie opiekę nad grobami zaniedbanymi, a także niedopuszczenie do likwidacji grobów profesorów zmarłych bezpotomnie. W roku ubiegłym taką opieką objętych było ok. 300 grobów, w tym roku jest ich ok. 400. W nadchodzące soboty 22 i 29 października znicze można będzie zapalać na grobach uczonych związanych z uniwersytetem. Akcja AKADEMICKI ZNICZ PAMIĘCI będzie prowadzona na czterech wrocławskich cmentarzach, gdzie spoczywa największa liczba osób związanych z uczelnią – na Osobowicach, Garbiszynie oraz na cmentarzach przy ul. Bujwida i Smętnej. A przed 1 listopada przedstawiciele Uniwersytetu odwiedzą także inne cmentarze m.in przy ul. Bardzkiej.

Zostaw komentarz