Radio Gra Wrocław

Brakuje krwi grup minusowych

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu brakuje głównie rzadkich grup krwi A(-), B(-) i 0(-). Krew oddawać może osoba pełnoletnia, z ogólnie dobrym stanem zdrowia, ważąca powyżej 50 kg. Kobiety mogą oddać krew cztery, a mężczyźni sześć razy w roku.

Aby oddać krew należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia.