Wiadomości

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o sprawę spalenia kukły Żyda podczas demonstracji we Wrocławiu

"Doszło do szczególnie bulwersującego zdarzenia. Brak szybkiej i adekwatnej reakcji ze strony właściwych organów państwowych (...) sprzyja narastaniu wrogich postaw, utrwalaniu negatywnych stereotypów i uprzedzeń" - uważa rzecznik. Do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i miejskiego komendanta policji skierował list, w którym pyta jakie działania antydyskryminacyjne podejmuje miasto.