Radio Gra Wrocław

Coraz więcej podgorzałek w Dolinie Baryczy

Wspólna akcja między innymi wrocławskiego zoo, stawów milickich i Uniwersytetu Wrocławskiego powoli przynosi skutki. Wypuszczone w tamtym roku podgorzałki są widywane regularnie co oznacza, że odnalazły się w naturze.

/materiały prasowe/ZOO Wrocław

Według polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt podgorzałka ma status „narażona na wyginięcie”. W naszym kraju gniazduje około 80 par tych rzadkich kaczek nurkujących.

Kluczem do naprawy tej sytuacji jest restytucja, czyli wprowadzanie zwierząt z hodowli – na przykład z ogrodów zoologicznych na tereny ich naturalnego występowania.

Podczas ostatniej w tym roku akcji, wypuściliśmy na Staw Rudy w Rudzie Żmigrodzkiej 16 podgorzałek. Jak wskazują obserwacje, wypuszczone na Stawy Milickie w ubiegłych latach, zaobrączkowane kaczki są regularnie widywane, a to znaczy że odnalazły się w naturze i mają szansę na lęgi

– brzmi komunikat wrocławskiego zoo.

/materiały prasowe/ZOO Wrocław

Kolejne wypuszczanie kaczek

“Projekt podgorzałka” jest wspólną akcją ZOO Wrocław, Uniwersytetu Wrocławskiego i Spółki Stawy Milickie S.A. W 2022 roku na tereny rezerwatu Stawów Milickich wypuszczono 22 kaczki, kilka z nich pochodziły hodowli w ZOO we Wrocławiu, a pozostałe zoo w Bratysławie oraz niemieckim Tierparku. W 2023 r. kolejne 15 osobników z ogrodów zoologicznych z Berlina, Bratysławy i Budapesztu zostało wpuszczonych na stawy.

/materiały prasowe/ZOO Wrocław

W tym roku odbędzie kilka wyjazdów na Stawy Milickie podczas, których łącznie na wolność wypuszczonych zostanie 64 kaczki.

Według polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt podgorzałka ma status „narażona na wyginięcie”. Populację tych kaczek w Polsce w latach 2018-2020 oszacowano jedynie na 100-130 par, czyli kilka razy mniej niż kilkadziesiąt lat temu. W ubiegłym roku liczebność w całej Polsce oszacowano na ok. 80 par.

Zdecydowana większość, bo ponad 90 proc. lęgowisk podgorzałek to stawy rybne. Siedlisk jest coraz mniej, głównie poprzez niszczenie terenów podmokłych, przebudowę i regulację zbiorników oraz susze. Na podgorzałki polują również drapieżniki, w tym gatunki inwazyjne takiej jak norka amerykańska, szop pracz, jenot. Choć podgorzałka nie jest ptakiem łownym, co znaczy że nie można na nią legalnie polować, jest to wciąż istotne zagrożenie dla jej populacji.

O podgorzałce

Podgorzałka (Aythya nyroca) to nasz rodzimy gatunek, którego obszar występowania obejmuje środkową i wschodnią Europę, północną Afrykę oraz centralną Azję. To ptak migrujący – zimę spędza głównie poza Europą. Podgorzałki żyją w płytkich zbiornikach bogatych w roślinność i bezkręgowce, po które nurkują. Chociaż są wszystkożerne, w ich diecie dominuje materiał roślinny, taki jak nasiona, korzenie i rośliny wodne. Nie pogardzą mięczakami (ślimakami), czy też owadami, płazami i małymi rybami. Podgorzałki bardzo dobrze nurkują, podobnie jak inne grążyce (kaczki nurkujące) w odróżnieniu od pławic (kaczek pływających).

/materiały prasowe/ZOO Wrocław