Radio Gra Wrocław

Czy w 2023 roku nauczyciele mogą spodziewać się podwyżek?

Na ten moment nauczyciele mogą liczyć jedynie na zwiększenie wynagrodzenia poprzez podwyżki dla sfery budżetowej, które wyniesie 7,8 %. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się jednak wyższych płac i dodatku inflacyjnego.

Rozmowy z przedstawicieli nauczycieli z ministerstwem zaplanowana na koniec stycznia.

Pod koniec grudnia minister edukacji, Przemysław Czarnek, (udzielając wywiadu w Radiu Zet) stwierdził, że „W perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli” – jak twierdzi, będzie to spowodowane niżem demograficznym i małą liczbą uczniów. Jak ta sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku?

Sytuacja będzie też zależna od tego, czy uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Wrocławia ze względu na wojnę zdecydują się zostać w Polsce. W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy prawie 1,9 mld zł na zatrudnienie psychologów, logopedów, pedagogów i terapeutów.

Dużym wyzwaniem dla oświaty w 2022 roku był napływ nowych uczniów z Ukrainy. Ilu uchodźców pojawiło się w dolnośląskich szkołach?

– mówił Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk.