Radio Gra Wrocław

Do końca lutego ZUS zakończy wysyłkę PIT-ów do swoich odbiorców

Otrzymają go zarówno emeryci, renciści, jak i osoby, które dostawały w minionym roku zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze wypłacane przez ZUS.

Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma taki sam dokument PIT z ZUS. Dlaczego się różnią i co z tego wynika? Wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W zależności od tego, jaki PIT został wysłany do świadczeniobiorcy, to ZUS albo dokonał rozliczenia podatkowego, albo nie

– mówi rzeczniczka.

ZUS rozsyła trzy rodzaje deklaracji za 2022 rok:

  • PIT-40A
  • PIT 11A
  • PIT-11.

Roczne rozliczenie podatku robimy tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym 0. Osobom, które mają nadpłatę przypomina, że ZUS nie rozlicza nadpłat podatku. Zwrotu nadpłaty dokonuje urząd skarbowy

– wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT 40A oznacza to, że jest już całkowicie z niego rozliczony, chyba że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń. Wówczas rozlicza się samodzielnie.

Kto poza emerytami powinien spodziewać się korespondencji z PIT z ZUS-u?

Korespondencji z ZUS w postaci PIT 11 powinni się także spodziewać podatnicy, którym wypłacane były w 2022 r. alimenty oraz ci, którzy w ubiegłym roku dostali niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny.

Kiedy emeryt, rencista powinien rozliczyć się samodzielnie urzędem skarbowym?

Zeznania podatkowe powinni złożyć w urzędzie skarbowym emeryci i renciści, którzy swoje dochody chcą rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, będą korzystać z odliczeń od podatku, posiadają inne źródło dochodu oprócz emerytury i renty oraz świadczeniobiorcy, którzy otrzymali PIT 11A.

Roczne rozliczenie podatkowe, można sprawdzić w usłudze Twój e-PIT dostępne na stronie tutaj.