Radio Gra Wrocław

Drugi Dzień Kompleksowego Badania Ruchu

We Wrocławiu i gminach sąsiednich trwają Kompleksowe Badania Ruchu. Mają one służyć poznaniu i zrozumieniu potrzeb transportowych mieszkańców.

wyprzedzał
/zdjęcie ilustracyjne/pixabay/przejście dla pieszych

Badanie składa się z czterech głównych komponentów:

  • badań ankietowych z mieszkańcami
  • pomiarów natężenia ruchu drogowego na terenie Wrocławia i gmin sąsiednich
  • pomiarów potoków pasażerskich w autobusach, tramwajach i pociągach
  • analizy danych dotyczących pojazdów dostawczych i ciężarowych (tzw. big data)

Liczą pieszych i rowerzystów

Badania ruchu pieszego i rowerowego trwa od wczoraj. Za pomocą kamer wideo, w godzinach między 6-10 oraz 15-19 przeanalizowany zostanie ruch pieszy w 17 przekrojach zlokalizowanych w centrum Wrocławia. Ruch rowerowy badany będzie w tych samych godzinach w 43 punktach przekrojowych na terenie całego miasta.

W ostatnim, przeprowadzonym w 2018 roku Kompleksowym Badaniu Ruchu wykazano, że udział ruchu niesamochodowego we Wrocławiu jest na poziomie 58%, z czego 24% to podróże piesze, 6% rowerowe a 28% komunikacją miejską. Liczymy na to, że ostatnie inwestycje w rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów spowodują jeszcze większe przechylenie szali na zrównoważoną mobilność

– mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

O badaniu

Głównym elementem badań są ankiety w gospodarstwach domowych. Tygodniowo realizowanych jest około 1400 ankiet z mieszkańcami Wrocławia i dziewięciu najbliżej położonych gmin. Do tej pory wykonano 5300 ankiet.

W tym samym czasie odbywają także pomiary ruchu. Badania natężenia ruchu drogowego wykonano już w 244 punktach, co stanowi 100% planowanych do przeanalizowania lokalizacji – nie tylko na terenie Wrocławia, ale także w gminach sąsiednich.

Równolegle trwają pomiary potoków pasażerskich w autobusach i tramwajach. Od momentu rozpoczęcia badań zrealizowano już około 82% punktów pomiarowych, czyli ponad 200 wskazanych w zamówieniu lokalizacji.

W maju trwają także pomiary na stacjach i dworcach kolejowych. Obserwatorzy ubrani w odblaskowe kamizelki, wyposażeni w identyfikatory i arkusze pomiarowe, prowadzą badania napełnień oraz wymiany pasażerskiej w pociągach – obecnie zrealizowano już 80% planowanych pomiarów.

Więcej informacji na temat badania ruchu znajdziecie TUTAJ