Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Dwa nowe konkursy Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Facebook

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia Ośrodków Czasowego Pobytu, natomiast drugi udostępniania usług asystenckich. Na realizację tych zadań Samorząd Województwa przeznaczył 2 mln 200 tysięcy złotych.

Ośrodki Czasowego Pobytu

Konkurs ma na celu utworzenie Ośrodków Czasowego Pobytu – miejsc, gdzie rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności otrzymają kompleksowe wsparcie. Usługi skierowane będą zarówno do rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością, jak również do rodziców czy opiekunów już wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Wsparciem objęte będą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny – rodzice, opiekunowie, rodzeństwo. Będzie to wsparcie kompleksowe i wieloaspektowe – realizowane będą usługi przerwy wytchnieniowej, porady psychologiczne, ale również pomoc prawna. Gorąco zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe, które specjalizują się w tego typu usługach społecznych do składania ofert

– mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Co obejmują usługi?

  • Konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, grupy wsparcia
  • Doradztwo dotyczące rehabilitacji, w tym doradztwo żywieniowe
  • Poradnictwo społeczno-prawne
  • Usługi przerwy wytchnieniowej
  • Usługi pobytowe dla rodzin

W wyniku konkursów ogłaszanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na terenie naszego województwa w 2021 i 2022 roku działały dwa Ośrodki Czasowego Pobytu prowadzone przez Fundację Promyk Słońca oraz Fundację Suweren w partnerstwie ze spółką Sanatoria Dolnośląskie. Utworzenie Ośrodków było odpowiedzią na apel Radnych Sejmiku Województwa dotyczący wsparcia rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności.

W tym roku Fundacja Promyk Słońca objęła wsparciem 242 beneficjentów, natomiast Fundacja Suweren zrealizowała 956 osobodni pobytowych w Ośrodku. Tegoroczny konkurs obejmie działania na 2023 rok, do zgarnięcia jest łącznie 2 miliony złotych.

Usługi Asystenckie

Konkurs ma na celu uruchomienie i realizację usług asystenckich na terenie Dolnego Śląska skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczny konkurs obejmie działania na 2023 rok. Pula konkursowa to 200 tys. zł.

Na jaką pomoc będą mogli liczyć?

Dla osób z niepełnosprawnościami często załatwianie bieżących spraw jest trudne bądź niemożliwe. Nie zawsze mogą liczyć na pomoc bliskich, dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się pomoc świadczona przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystentura osobista to narzędzie umożliwiające niezależne życie. Dzięki pomocy asystenta, osoby z niepełnosprawnościami mogą podejmować różne aktywności społeczne. Asystent pomaga w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak zrobienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, opieka nad dzieckiem czy wyjście do kina

– mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Formy składania wniosków

Obecnie ogłoszony konkurs jest kontynuacją tych działań. Do obydwu konkursów przystąpić mogą organizacje pozarządowe. Oferty można składać od 24 listopada 2022 roku do 16 grudnia 2022 roku w jeden ze wskazanych sposobów:

  • Oferta w formie papierowej
  • Poprzez aplikację Generator eNGO wraz z wersją papierową
  • Poprzez aplikację Generator eNGO wraz z wersją przesłaną ePUAP-em
  • Oferta w wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em

Adresatami konkursów są organizacje pozarządowe prowadzące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

/informacja prasowa

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 marca 2023