StartW Radiu Gra Wiadomości Wiadomości dnia

Jak ożywić centrum staromiejskie?

NGO, który wygra konkurs, będzie zobowiązany m.in. do prowadzenia stałego monitoringu sytuacji w centrum staromiejskim, odbywających się wydarzeń, powstawania nowych lokali usługowych oraz prowadzenia działalności animacyjnej, organizacyjnej, informacyjnej i promocyjnej.

Małgorzata Golak z Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia.

Konkurs ma wyłonić organizację, która ożywi centrum staromiejskie.

Jaki obszar obejmuje projekt?

Organizacja, która zostanie wybrana będzie „animatorem przestrzeni”.

Rolą wybranej organizacji będzie też inicjowanie wydarzeń w centrum staromiejskim.

Podobna organizacja działa już na Nadodrzu.

Zainteresowane organizacje mogą już składać oferty.

Oferty można składać do 22 lutego 2019 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-950 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz