StartWiadomości

Jak się żyje na wrocławskich osiedlach?

Wrocławski magistrat przeprowadzi specjalną ankietę osiedlową, której wyniki będą podstawą do wprowadzenia zmian w zarządzaniu osiedlami. Wypełnienie ankiety to szansa aby powiedzieć o najważniejszych sprawach, potrzebach i brakach najbliższego otoczenia. Udzielenie odpowiedzi na pytania zajmuje około 20 minut. Zebrane dzięki niemu informacje posłużą specjalistom do diagnozy sytuacji i opracowania rozwiązań sprzyjających stworzeniu lepszej jakości życia w naszym lokalnym środowisku.

Zostaw komentarz