StartWiadomości Wiadomości dnia

Już ponad miliard złotych trafiło do dolnośląskich rodzin w ramach programu 500 +

Posłuchaj co mówi wojewoda:

Czy udało się spełnić stawiane przed nim cele?

Dzięki programowi rodziny nie tylko przestają korzystać z innych  świadczeń społecznych, ale zaczęli oszczędzać, bądź oszczędzają więcej:

Na koniec ciekawostka tylko 72 rodziny na Dolnym Śląsku (0,08%) 500 plus otrzymują w innej formie niż finansowa.

Zostaw komentarz