StartWiadomości Wiadomości dnia

Karta Zieleni dla Maślic i docelowo dla wszystkich wrocławskich osiedli

W Karcie Zieleni znajdą się informacje wynikające z dokumentów strategicznych, ale także konkretne wytyczne, jak kształtować zieleń w poszczególnych miejscach osiedla. Dokument zostanie wydany w postaci broszury, jako wytyczne do stosowania dla przyszłych inwestorów.

Mówi, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Karty zieleni powstaną docelowo dla wszystkich wrocławskich osiedli.

Podczas rozmów z mieszkańcami Maślic udało się dowiedzieć kilku ważnych informacji dotyczących lokalnej zieleni.

Program włącza głos mieszkańców w planowanie…

Mówi, Renata Cierniak, przewodnicząca Rady Osiedla Maślice.

Osiedle Maślice to pierwszy, pilotażowy obszar realizacji projektu Karty Zieleni. Docelowo takie karty powstaną dla wszystkich wrocławskich osiedli.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz