Radio Gra Wrocław

KAS kontroluje dolnośląskie targowiska

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu skontrolowali targowiska na terenie Dolnego Śląska - w Bielawie, Sycowie, Świebodzicach, Dzierżoniowie, Sieniawce, Obornikach Śląskich, Strzelinie, Lubinie, Świdnicy i we Wrocławiu.

fot. mat. prasowe Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Kontrole, które zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy z dolnośląskiej KAS, dotyczyły legalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi oraz przestrzegania obowiązku rejestracji transakcji handlowych na kasach fiskalnych.

fot. mat. prasowe Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

W toku kontroli na targowiskach funkcjonariusze wykryli ponad 309 tys. szt. nielegalnych papierosów oraz 81 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalne towary przekazano do magazynu depozytowego. Wartość wyrobów tytoniowych wyniosła prawie 300 tys. zł. Ze sprzedaży nielegalnych papierosów i tytoniu nie wpłynęłoby do budżetu z tytułu podatku akcyzowego 360 tys. zł.

fot. mat. prasowe Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Na dolnośląskich targowiskach funkcjonariusze z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wykryli ponad 2 tys. szt. odzieży z zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Do budżetu nie wpłynęłoby z tytułu podatku VAT 90 tys. zł. Na kontrolowanych nałożono 23 mandaty na ponad 18 tys. zł.