Radio Gra Wrocław

Kolejny wyjątkowy zabytek powrócił do Wrocławia!

Pod koniec ubiegłego roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupiło na aukcji średniowieczną kwaterę z przedstawieniem wyświęcenia św. Marka na biskupa przez św. Piotra Apostoła. Od dziś do 26 marca 2023 r. można ją oglądać na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.”

/materiały prasowe/Muzeum Narodowego we Wrocławiu/

Zakup przez muzeum na rynku aukcyjnym cennego dzieła sztuki średniowiecznej to niecodzienne wydarzenie

– mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr.

Pozyskany obraz ma nie tylko udokumentowaną śląską historię, ale też w swojej treści pozostaje ewenementem ikonograficznym. Scena z legendą św. Piotra, na której widnieje pierwszy biskup Rzymu wyświęcający św. Marka na biskupa Aleksandrii, nie należy bowiem do kanonu przedstawień tych świętych. Dlatego to dzieło z ok. 1460 r., warsztatu Mistrza Ołtarza św. Wolfganga z Norymbergi, jest i wartościowe artystycznie, i wyjątkowo ciekawie ilustruje początki chrześcijaństwa.

Kwatera przed wojną znajdowała się w prywatnej kolekcji rodziny von Maltzanów w Miliczu. Jak utrzymywali, pochodzić ona miała z terenów Górnego Śląska. Niestety dotychczas nie udało się ustalić żadnych dokładniejszych informacji związanych z miejscem jej pozyskania.

Kwatera stanowiła niegdyś część większego zespołu – najpewniej malowanej tablicy mogącej m.in. pełnić funkcję środkowej części nastawy ołtarzowej

– mówi Agata Stasińska z Galerii Sztuki XII–XV w.

Szczęśliwie dzięki katalogowi stawy „Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters, zorganizowanej we Wrocławiu w 1926 r., znany jest wygląd trzech kolejnych elementów tego dzieła.

Dwa panele, odpowiadające rozmiarami zakupionemu na aukcji, przedstawiały cudowne uwolnienie św. Piotra z więzienia przez anioła oraz – najpewniej – konfrontację św. Piotra i Szymona Maga przed obliczem Nerona. Na środkowej, odpowiednio większej kwaterze, wyobrażona została natomiast scena aresztowania św. Piotra na rozkaz Heroda Agryppy. Los tych pozostałych paneli pozostaje jednak do dziś nieznany.

Pozyskane dzieło stanowi niezwykle cenny nabytek nie tylko ze względu na niepodważalną klasę artystyczną, lecz również z uwagi na jego obecność na wystawie „Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters” w 1926 r. To bowiem sprawia, że jej włączenie do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu uznać można za kolejny etap prowadzonych obecnie prac mających na celu uczczenie nadchodzącego stulecia tego ważnego wydarzenia w 2026 r.

Kwatera ze sceną z legendy św. Piotra eksponowana będzie od 21 lutego do 26 marca 2023 r. na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI wieku” w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.