Radio Gra Wrocław

Mini mosty staną we Wrocławiu

Wrocławskie mosty w mikroskali - dla niewidomych, niepełnosprawnych i turystów. Fundacja OnWater zaprojektuje i wybuduje modele dwudziestu najbardziej popularnych przepraw rzecznych Wrocławia. Do 2019-tego roku konstrukcje staną w bezpośrednim sąsiedztwie swoich pierwowzorów, takich jak most Grunwaldzki czy Zwierzyniecki.

Chcemy zrobić coś innowacyjnego, co pomoże w promocji walorów turystycznych wrocławskich rzek – mówi prezes fundacji OnWater Kamil Zaremba.

modelemostow1

Projekt powstanie przede wszystkim z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących.

modelemostow2

Modele mostów powstaną przy użyciu skomplikowanych maszyn i technik.

modelemostow3

Modele mostów będą stać na świeżym powietrzu, dlatego wykonamy je z trwałych materiałów – przyznają organizatorzy akcji.

modelemostow4

Prace powinny ruszyć w ciągu kilku miesięcy, po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Pieniądze na budowę modeli będą pochodzić w całości od fundacji OnWater oraz jej partnerów.