Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z Funduszu Europejskiego?

Facebook

Wydarzenie odbyło się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. W konferencji uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele rządu, Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele organizacji społecznych, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Tymoteusz Myrda i Krzysztof Maj – członkowie zarządu województwa.

/materiały prasowe/

Budżet unijny Dolnego Śląska będzie rekordowy pod względem wysokości, ponieważ mamy do dyspozycji blisko 11 miliardów złotych. Te pieniądze będziemy przeznaczać na zrównoważony rozwój całego województwa, w tym na realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, poprawiających jakość życia mieszkańców regionu. Raz jeszcze dziękuje samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz partnerom społecznym zaangażowanym w przygotowanie programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

– mówi marszałek Cezary Przybylski.

Program otwiera nowe perspektywy rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków unijnych, które w drodze negocjacji z Komisją Europejską oraz rządem RP zagwarantował dla regionu Zarząd Województwa Dolnośląskiego. To rekordowa kwota blisko 11 miliardów złotych, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. W tym ponad 2,6 miliarda złotych dla subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych.

Program zaakceptowano już w grudniu ubiegłego roku. Dzisiejsza rozmowa o nim powinna zacząć się od gratulacji i podziękowań dla wszystkich którzy uczestniczyli w jego formułowaniu. Dolny Śląsk dołączył do regionów przejściowych – to duży sukces. Pieniądze z nowego programu będą stabilnym wsparciem pozwalającym na dalszy rozwój regionu

– dodał Simeon Shenev, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

/materiały prasowe/

Większy próg, mniejsze bezrobocie

Województwo dolnośląskie, dzięki dotychczasowemu wsparciu Polityki Spójności, rozwija się w szybkim tempie. Dolny Śląsk przekroczył próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca. Dzięki czemu z kategorii regionu słabiej rozwiniętego został zakwalifikowany do kategorii regionu w okresie przejściowym.

Poziom bezrobocia systematycznie spada mimo trudnej sytuacji post-covidowej oraz geopolitycznej w kraju i Europie. Jednocześnie działalność gospodarcza rozwija się, a samorządy śmiało inwestują, tak aby polepszyć jakość życia mieszkańców. Niebagatelny wpływ tę sytuację mają właśnie fundusze europejskie.

Jeśli chcemy żeby Dolny Śląsk nadal rozwijał się w dotychczasowym tempie musimy odpowiadać na potrzeby Dolnoślązaków. Fundusze unijne chcemy przeznaczyć na wiele obszarów ważnych z punktu widzenia mieszkańców m.in. na transport, infrastrukturę, kwestie związane ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości, a także efektywność energetyczną, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz włączenie społeczne mieszkańców naszego województwa

– wyjaśnia Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

/materiały prasowe/

Co oznacza zmiana statusu w praktyce?

Fakt uzyskania statusu regionu przejściowego oznacza, że projekty unijne realizowane na Dolnym Śląsku w najbliższych latach ze wsparciem funduszy unijnych będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej  w latach 2014-2020. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia większych wkładów własnych, bo od tej pory Unia Europejska dołoży już nie maksymalnie 85, a maksymalnie 70 procent wartości danego projektu.

Fundusze unijne umożliwią realizację wielu kluczowych inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców naszego województwa. Środki unijne zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, aktywizację zawodową, edukację, transport, kwestie związane ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości, efektywność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii

– wylicza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Dzięki rekordowej kwocie 11 miliardów złotych w najbliższych latach kontynuowany będzie dynamiczny i zrównoważony rozwój całego województwa. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na inwestycje w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego m.in na rozwój przedsiębiorczości, projekty infrastrukturalne, transport, ochronę zdrowia i środowiska, edukację oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

W najbliższych latach nasz region będzie dysponował największym w swojej historii budżetem unijnym o wysokości blisko 11 miliardów złotych. To wielki sukces Zarządu Województwa, który skutecznie negocjował fundusze z KE oraz przez wiele miesięcy prowadził konsultacje z samorządowcami i pozostałymi podmiotami. Fundusze te przeznaczymy na zrównoważony rozwój całego Dolnego Śląska

– informuje Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Podczas konferencji w gronie samorządowców, przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej, organizacji społecznych, nauki oraz przedsiębiorców. Rozmawiano o strategii korzystania z funduszy unijnych w nadchodzących latach. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników.

/materiały prasowe/

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj