Radio Gra Wrocław

Na Powstańców Śląskich planowana jest nowa inwestycja dla pieszych i rowerzystów

Chodzi o połączenie placu z ulicą Zaporoską i Sudecką. Istniejące już przejścia dla pieszych mają zostać rozbudowane tak, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i komfort rowerzystów.

/fot. fb. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Na ten moment nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów inwestycji, gdyż pracą są prowadzone w trybie „projektuj i buduj”.

/fot. fb. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Jakie są najważniejsze założenia tej inwestycji?

Istniejące przejście łączące ul. Zaporoską z placem zostanie wyniesione i uzupełnione o przejazd rowerowy. Dodatkowo poprawimy geometrię drogi rowerowej przy wschodniej nitce ul. Zaporoskiej oraz wyznaczymy przejazd rowerowy przy przejściu przez nitkę zachodnią, przy wylocie ul. Sudeckiej wymienimy fragment chodnika w pasie rozdziału i wyniesiemy przejście łączące ulicę z placem

– mówił na swoich mediach społecznościowyhch Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dodatkowo przejście dla pieszych przez ul. Pretficza zostanie wyposażone w przejazd rowerowy. W zakresie prac ujęto także m.in. budowę oświetlenia i odwodnienia drogowego.

Prace projektowe i drogowe będą trwały łącznie 8 miesięcy, a ich koszt to nieco ponad 800 tys. zł.

/fot. fb. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Zadanie będzie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu ruchu pieszego.

/fot. fb. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu