Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Niższy gaz dla piekarzy. Jakie trzeba spełnić warunki?

Facebook

Piekarze, którzy wyślą wniosek do ZUS – skorzystają z preferencyjnej ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh. Pomoc dotyczy tych przedsiębiorców, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym.

/zdjęcie ilustracyjne/pixabay

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz

– wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, pomoc będzie dotyczyła rachunków za gaz począwszy od kwietnia br. Wniosek RPG należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Każdy wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury

– zwraca uwagę Kowalska-Matis.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia muszą spełnić odpowiednie warunki. Powinni oni wykazać m.in., że na 31 grudnia 2022 roku:

  • rodzaj ich przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) był oznaczony kodem 10.71.Z
  • prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z, i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził, w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek
  • prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
  • na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Do wniosku należy dołączyć kopię faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów oraz dokumenty z zakresu pomocy publicznej.

Na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r. ZUS oceni czy przedsiębiorca spełnia warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z.

Jeśli pracownik ZUS będzie mieć wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z przedsiębiorcą telefonicznie lub poprzez PUE ZUS. Szczegóły korespondencji będzie można znaleźć na koncie PUE ZUS.

W przypadku wydania odmownej decyzji w sprawie stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, każdy wnioskodawca, za pośrednictwem ZUS, będzie mógł odwołać się do właściwego sądu według zasad Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie należy złożyć na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Szczegóły dotyczące wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) znajdą się na stronie internetowej ZUS.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj