Radio Gra Wrocław Home

Moje Miasto Moje Radio • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Nowe wsparcie unijne dla rejonów górniczych

Facebook

Transformacja sektora energetycznego jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś regionalne gospodarki. Aby osiągnąć cele związane z ochroną klimatu konieczne jest przeprowadzenie szeregu reform pamiętając o specyfice poszczególnych obszarów, ale przede wszystkim potrzebach zamieszkujących je ludzi. Pomóc w tym procesie ma Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i przygotowywany w jego ramach przez samorząd województwa Dolnośląski Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji.

fot. umwd.dolnyslask.pl

 

I jak dodaje marszałek Cezary Przybylski – według aktualnej propozycji Polska może liczyć na ok 3,5 mld euro. Więcej od pierwotnie zakładanej propozycji, która wynosiła 2 mld i jednocześnie najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich.

Aby do 2050 r. osiągnąć cele związane z ochroną klimatu wsparcie finansowe musi zostać skierowane do właściwych odbiorców z precyzyjnym uwzględnieniem warunków i potrzeb danego obszaru. Aby je określić Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał Grupę Roboczą ds. Regionów Węglowych w Transformacji. Do wsparcia w ramach Funduszu Komisja Europejska wskazała cały subregion wałbrzyski, czyli powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i m. Wałbrzych.

I jak dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko – chcemy aby wszystkie gminy i powiaty realnie brały udział i przysłuchiwały się bądź aktywnie brały udział w dyskusjach tej grupy.

Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji ma za zadanie wskazać działania, które zostaną objęte wsparciem finansowym na Dolnym Śląsku. Aby je poznać zarząd województwa podjął decyzję o naborze wstępnych propozycji projektów przeznaczonych do ewentualnego wsparcia finansowego. Rozpoczął się on 24 lipca i będzie trwał do końca września 2020r.

Na 22 sierpnia zaplanowane jest spotkanie, podczas którego wstępnie podsumowane zostaną złożone do tej pory projekty. Prowadzone będą również rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi o dalszej części projektowania tego programu sprawiedliwej transformacji dla naszego województwa.

Zgłaszane propozycje projektów mają charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy programowaniu funduszu oraz podczas tworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa dolnośląskiego.

Co istotne celem przedmiotowego naboru nie będzie wybór konkretnych projektów do dofinansowania. Należy podkreślić, że w chwili obecnej nie zostało jeszcze ostatecznie określone, jakie kierunki wsparcia będą dedykowane w ramach funduszu, na jakim poziomie zarządzany będzie fundusz, a także jaki będzie poziom alokacji i dofinansowania. Zebrane w ramach tej analizy dane będą jednak cenne przy pracach nad Regionalnym Planem Sprawiedliwej Transformacji i negocjacjach ze stroną rządową.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj