Radio Gra Wrocław

Nowy członek żubrowej rodziny!

Wrocławskie Zoo doczekało się kolejnych, żubrzych narodzin. Na świat przyszła Portmonetka, córka 9-letniej Poriny i 14-letniego Kaliguli. To 61 żubr urodzony w tym zoo i 6 członek obecnego stada.

Trzytygodniowa samica z początkiem grudnia zostanie wpisana do Księgi Rodowej Żubrów, gdzie zarejestrowana będzie pod imieniem Portmonetka. Imię nie jest przypadkowe. U żubrów nadawanie imion podlega ściśle określonym zasadom. Pierwsze dwie litery imion są zarazem literami rozpoznawczymi hodowli. W Polsce żubry, których imiona zaczynają się od „PL”, pochodzą z hodowli w Pszczynie, a od „PO” – z innych ośrodków w Polsce. Pierwsze litery „KA” oznaczają, że zwierzęta zostały odłowione ze stada dziko żyjącego i włączone do hodowli zamkniętej, natomiast „PU” na początku imion mają wszystkie osobniki linii nizinno-kaukaskiej.

zubr_01_2911

Mówi Łukasz Karolik – opiekun zwierząt we wrocławskim Zoo.

Zubry są pod ochroną…

zubr_02_2911

Na wybiegu dla żubrów pojawiła się nowość.

zubr_03_2911

Nowa Żubrzyca zaczyna oswajać się ze stadem.

zubr_04_2911

Gatunek Żubrów ocalał przed wyginięciem.

zubr_05_2911

Portmonetka waży około 30kg. Dorosłe żubry potrafią ważyć blisko tonę.

Piotr Krejner
Piotr Krejner