Radio Gra Wrocław

Od przyszłego tygodnia rusza nabór projektów do budżetu obywatelskiego

31 mln zł przeznaczy w tym roku wrocławski magistrat na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje można składać od 16 stycznia do 13 lutego.

/ zdjęcie ilustracyjne pixabay

Budżet na projekty będzie większy niż w poprzednich latach. Dodatkowy milion pojawi się w puli projektów osiedlowych, na które miasto przeznaczy 10 mln zł. Na projekty ponadosiedlowe przeznaczonych zostanie 21 mln

– podkreślił  zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej UM Sebastian Wolszczak.

Jak wyjaśnił, liderzy projektów osiedlowych maksymalnie będą mieli do wydania na zgłoszone przedsięwzięcie 1 mln zł, a ponadosiedlowych – 3 mln zł.

Liderem projektu może zostać każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i obywatelstwa. Zgłosić można dowolną liczbę projektów, nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu.

Projekt będzie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie lub w formie papierowej. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej dwóch popierających go mieszkańców – może być wśród nich podpis lidera.

Złożone projekty zostaną ocenione, a wyniki opublikowane na stronie WBO. Tylko pozytywnie zweryfikowane propozycje zostaną poddane pod głosowanie.

Nabór projektów rusza w poniedziałek, 16 stycznia.

Głosowanie na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w tym roku w dniach 23 września – 10 października. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku i obywatelstwa. Nie jest też wymagane zameldowanie. Swój głos będzie mógł oddać na jeden wybrany projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.