Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Ostatni dzwonek na wzięcie udziału w programie „Czyje głosy są słyszane?”

Facebook

To ostatni dzień na przesłanie zgłoszeń w ramach programu „Czyje głosy są słyszane?”, organizowanym przez Wrocławski Instytut Kultury. Celem projektu jest wyrównywanie szans i widoczności artystów należących do mniejszości, a także nawiązywanie współpracy między Polską a Norwegią.

/materiały prasowe/Wrocławski Instytut Kultury

Co to za program?

To półtoraroczny projekt, który podejmuje tematy związane z migracją artystów/-ek, praktykami włączania mniejszości w działania kulturalne na równych zasadach i prezentowaniem ich społeczeństwu większościowemu.

W celu profesjonalizacji artystów i rozwijania ich przedsiębiorczości w sektorze kultury oraz kształtowania umiejętności współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Norwegią – oprócz samych rezydencji – planujemy organizację cyklicznych wizyt studyjnych, a także wydarzeń towarzyszących dla artystów, instytucji i publiczności we Wrocławiu, Oslo i Hvitsten

– zwraca uwagę zespół działań międzynarodowych WIK-u.

W 2023 roku sześciu artystów z Polski będzie miało okazję wyjechać na miesięczny pobyt rezydencyjny do Hvitsten i wziąć udział w lokalnym festiwalu artystyczno-muzycznym Hvitsten Salong 2023. Z kolei sześciu artystów z Norwegii zostanie zaproszonych do Wrocławia. Wybrani rezydenci, po obu stronach Bałtyku, będą wspierani przez kuratorów w procesie adaptacyjnym, badawczym i twórczym. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2023 roku.

Kto może zgłosić się do programu?

W naborze może wziąć udział każdy artysta/ka z doświadczeniem migracyjnym lub należący do grup mniejszościowych (ale nie tylko). Reprezentujących różne dziedziny sztuki współczesnej i mieszkających w Polsce. Od zainteresowanych organizator oczekuje możliwości wyjazdu na miesięczną rezydencję w 2023 roku. W tym wzięcia udziału w odbywającym się na początku sierpnia festiwalu Hvitsten Salong 2023 (szczegółowe terminy rezydencji ustalane są z Hvitsten Salong) oraz znajomości języka angielskiego.

Żeby wziąć udział w programie, należy wysłać w języku angielskim swoje CV, portfolio w formacie pdf. A także udzielić odpowiedzi na pytania uzasadniając chęć udziału w projekcie dostępne tutaj. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres airwro@instytutkultury.pl

Jakie są korzyści dla uczestników projektu?

Wybrani artyści otrzymają honorarium (4,000 – 5,000 zł) oraz zakwaterowanie. Organizator zapewnia transport, miejsce do pracy i materiały produkcyjne. Rezydenci będą współpracować z lokalnym kuratorem i tworzyć w bezpiecznych warunkach. Co więcej, projekt ,,Czyje głosy są słyszalne?” zawiera część edukacyjną dla artystów, mającą na celu profesjonalizację ich pracy. Twórcy będą działać w międzynarodowym środowisku, zapoznając się ze specyfiką pracy instytucji goszczącej. Projekt realizuje we współpracy z Hvitsten Salong, NGO Safemuse, wspierając artystów ,,w zagrożeniu” (artists at risk).

/materiały prasowe/Wrocławski Instytut Kultury

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 marca 2023