Radio Gra Wrocław

Pakt Ślęzański – mieszkańcy łączą siły

Leżące nad Ślęzą osiedla łączą siły i chcą pomóc urzędnikom w zagospodarowaniu nabrzeży rzeki. Społecznicy działający w osiedlowych radach podpisali pakt zakładający wspólne organizowanie imprez, promowanie ciekawych miejsc przy Ślęzie czy konsultowanie projektów do budżetu obywatelskiego.

Będą także pilnować, by miejscy urzędnicy wywiązali się z obietnic o budowie wzdłuż rzeki szlaków spacerowych.

Pakt1

– mówi przewodnicząca RO Oporów i zarazem inicjatorka Paktu Ślęzańskiego, prof. Alina Drapella-Hermansdorfer. Dokument podpisali osiedlowi radni z Oporowa, Krzyków, Grabiszyna, Maślic i Kleciny.

„Chodzi o to by uświadomić sobie, że rzeka to nie tylko miejsce, przy którym możemy pospacerować przy wałach” – tłumaczy. Są już konkretne pomysły, które członkowie Paktu chcą podsunąć magistratowi.

Pakt2

„Nie będziemy wyręczać urzędu w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego”, zaznacza przewodnicząca RO Oporów. „Ale możemy działać np. poprzez WBO”.

pakt3

To, co wyróżnia Ślęzę od np. Odry jest potencjał do uprawiania przy niej rekreacji.

pakt4

– mówi Alina Drapella-Hermansdorfer.

Pakt Ślęzański to już kolejne międzyosiedlowe porozumienie zawarte we Wrocławiu. Niedawno informowaliśmy o zawiązaniu się współpracy pomiędzy zachodnimi osiedlami miasta, zmagającymi się wspólnie m.in. ze złą komunikacją czy brakami w infrastrukturze oświatowej.