Radio Gra Wrocław

Pociągi powrócą na Dworzec Świebodzki

Ostatni pociąg z Dworca Świebodzkiego wyjechał w 1991 roku. Od tego czasu był on między innymi miejscem niedzielnego handlu. Część przebudowy obiektu ma pokryć Miasto Wrocław wraz ze Środą Śląską i Urzędem Marszałkowskim. Warunkiem jest ukończenie inwestycji do 2028 roku.

/Urząd Marszałkowski

Przez ostatnie lata dworzec niszczał, w międzyczasie pojawiały się pomysły całkowitej likwidacji torowiska i zamiany tej przestrzeni w dzielnicę mieszkaniową.

Dla Wrocławia najistotniejsze jest, by połączeń dowożących ludzi z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego było jak najwięcej. Słyszymy od kilku lat, że dalsze rozwijanie kolei aglomeracyjnej przy obecnej infrastrukturze nie jest możliwe, że przepustowość Dworca Głównego jest na wyczerpaniu. To stanowi istotną barierę w rozwoju połączeń kolejowych i stworzeniu Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Potrzebujemy więc przywrócenia funkcji pasażerskich Dworca Świebodzkiego jako alternatywy dla Wrocławia Głównego

– wyjaśnia Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miasta

To dlatego, mimo że Dworzec Świebodzki do magistratu nie należy, Wrocław wesprze inwestycję kwotą 9 milionów w przywróceniu jego funkcjonalności dla pasażerów.

Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość dużych węzłów komunikacyjnych- na pl. Jana Pawła i pl. Legionów, a budowa trasy TAT, a także przywrócenie połączeń kolejowych wpłynie również na możliwość wykreowania węzła przesiadkowego na pl. Orląt Lwowskich.

Okolice Świebodzkiego to jedenaście linii autobusowych i tramwajowych, nocnych i dziennych. Po uruchomieniu Trasy Tramwajowo-Autobusowej na Nowy Dwór ta sytuacja komunikacyjna jeszcze się wzmocni.

Pociągi na Dworzec Świebodzki mają powrócić nie później niż w 2028 roku, takie są przynajmniej założenia programu Kolej Plus. Choć jest szansa na to, że wydarzy się to wcześniej. PKP PLK mają na dniach uruchamiać przetarg i zdaniem Urzędu Marszałkowskiego pociągi mogą wrócić na Dworzec w 2026 roku.

Inwestycja zostanie dofinansowana z programu Kolej Plus, jej koszt szacowany jest na ponad 215 mln zł. Z czego 15 procent pokryją wnioskodawcy czyli województwo dolnośląskie wraz z partnerami: Gminą Wrocław i Gminą Środa Śląska. Pozostała część będzie finansowana ze środków zarządcy infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe z puli środków budżetu państwa przeznaczonych na program Kolej Plus.

/Urząd Marszałkowski