Radio Gra Wrocław

Politechnika Wrocławska będzie kształcić specjalistów z zakresu energetyki jądrowej

Wrocławska uczelnia została wskazana przez resort edukacji jako jedna z wiodących uczelni mających kształcić specjalistów na potrzeby realizacji programu polskiej energetyki jądrowej.

/materiały prasowe/Politechnika Wrocławska/

Politechnika Wrocławska podała w komunikacie, że prowadzona jest już rekrutacja na nowy kierunek studiów. Kierunek kształcący specjalistów z zakresu energetyki jądrowej został otwarty w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Kierunek jest świeży, ale sama tematyka nie jest nowością na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Już w latach 70. studenci mieli tam zajęcia związane z elektrowniami jądrowymi, a kolejne kursy wprowadzano w ramach nowych specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wielu absolwentów pracuje obecnie w sektorze jądrowym m.in. w Kanadzie, USA czy w Korei Południowej. Wydział od lat prowadzi także studia podyplomowe z energetyki jądrowej

– podała wrocławska uczelnia.

Na nowy kierunek, na studia magisterskie, zostanie przyjętych 30 studentów. Studia w całości będą poświęcone energetyce jądrowej. Dr inż. Andrzej Tatarek, prof. uczelni z Zespołu Energetyki Jądrowej w Katedrze Techniki Cieplnej, podkreślił, że nie są to studia wyłącznie dla inżynierów-energetyków.

Zachęcamy do zainteresowania się nimi także absolwentów kierunków mechanicznych, chemicznych, górniczych, elektrycznych i związanych z automatyką

– powiedział naukowiec cytowany w komunikacie.

Z kolei dr inż. Wojciech Zacharczuk, koordynator ds. energetyki jądrowej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, podkreślił, że według szacunków przy eksploatacji jednego bloku energetycznego w elektrowni jądrowej pracę może znaleźć od 500 do 700 osób o różnych kompetencjach.

Kolejne tysiące miejsc pracy będą u kooperantów, czyli przedsiębiorstw i podmiotów administracji publicznej współpracujących z elektrowniami jądrowymi, np. przy serwisowaniu maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej, przy produkcji paliwa do reaktorów, przetwarzaniu i składowaniu odpadów radioaktywnych czy zapewnieniu dozoru i bezpieczeństwa jądrowego

– powiedział dr Zacharczuk.

Prof. Tatarek przypomniał, że znane są już dostawcy technologii do obu planowanych w Polsce elektrowni jądrowych.

Pamiętajmy również o planach budowy reaktorów SMR (małe reaktory modułowe) sygnalizowanych np. przez koncern miedziowy. Już na tym etapie będą potrzebni pracownicy posiadający wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni. W pierwszej kolejności poszukiwani będą specjaliści, którzy pomogą w tłumaczeniu dokumentacji technicznej i przygotowaniu założeń tych inwestycji

– mówił prof. Tatarek.

W programie studiów nowego kierunku znalazły się kursy m.in. z zakresu:

  • budowy nowoczesnych reaktorów jądrowych
  • mechatroniki i systemów sterowania
  • przepływów i wymiany ciepła w reaktorach jądrowych
  • jądrowego cyklu paliwowego
  • zasad ochrony radiologicznej oraz eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych