Radio Gra Wrocław

Politechnika Wrocławska uratuje stare negatywy

Politechnika Wrocławska ocali blisko czterdzieści tysięcy zdjęć. Chodzi o zbiór negatywów zawierających między innymi badania architektoniczne i historyczne plany miast, gromadzone na Wydziale Architektury od połowy ubiegłego wieku. Wszystkie zostaną zdigitalizowane, czyli wprowadzone do pamięci komputera, aby zabezpieczyć zawarte w nich treści.

Kopiowane zbiory to efekt wieloletnich wysiłków naszych pracowników badawczych – mówi kierownik projektu Piotr Pinkawa z Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów Politechniki Wrocławskiej.

digitalizacja1

To dokumenty o dużej wartości, których utrata byłaby dużym problemem

digitalizacja2

Czeka nas wiele pracy, bo musimy zeskanować osobno każde z blisko czterdziestu tysięcy zdjęć.

digitalizacja3

Digitalizacja ułatwi pracę z kliszami, które będą bardziej dostępne dla zainteresowanych.

digitalizacja4

Nad digitalizacją starych klisz na Politechnice Wrocławskiej będzie pracować zespół złożony z siedmiu osób. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszystkie zdjęcia pojawią się na nośnikach cyfrowych do końca października.