Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Poznaliśmy listę projektów. Rusza pakiet pomocy dla imigrantów z Ukrainy

Facebook

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał projekty, w ramach których 1,5 tysiąca uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikację. Projekt skierowany jest do imigrantów po 30 roku życia, którzy przybyli do naszego kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Na co będzie można liczyć w ramach projektu?

Osoby biorące udział będą mogły skorzystać z indywidualnie dobranych szkoleń przygotowujących ich do pracy, z nauki języka polskiego oraz staży, po których będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia na utworzonych dla nich stanowiskach, a także:

  • Zostaną zdiagnozowani pod kątem potrzeby uzyskania odpowiednich do podjęcia pracy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zostaną objęci pośrednictwem i poradnictwem zawodowym.
  • Będą mieli możliwość nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje przez udział w sfinansowanych szkoleniach i kursach oraz będą uczestniczyć w zajęciach aktywizujących, warsztatach i indywidualnych konsultacjach z zakresu umiejętności poszukiwania i zdobycia pracy.
  •  Zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez udział w płatnych stażach realizowanych u pracodawców
  • Uzyskają wsparcie w zatrudnieniu poprzez przygotowane dla pracodawców zachęty do zatrudnienia w formie subsydiowania wynagrodzeń i refundację kosztów wyposażenia stworzonych dla nich stanowisk pracy.
  • W projektach będzie można również przyznać pracodawcy granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – dla uczestników projektu.

Jaki jest jego cel?

 Zależy nam na tym, aby osoby uciekające przed wojną, które przyjechały na Dolny Śląsk poczuły się tutaj bezpiecznie oraz miały możliwość wykorzystania tego czasu wykonując pracę zgodną z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami. Rozstrzygnięty konkurs ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy w pokonaniu ścieżki prowadzącej do znalezienia satysfakcjonującej pracy. – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

Łączny koszt i lista projektów

Całość dofinansowania projektów szacowana jest na 44 790 633, 56 zł, z czego ponad 38 milionów złotych będzie pochodziło z budżetu Unii.

Lista wybranych projektów w konkursie-  221027_82_437_Lista rankingowa

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj