Radio Gra Wrocław Home

Moje Miasto Moje Radio • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Poznaliśmy rekomendacje panelu obywatelskiego

Facebook

W ubiegłym roku rozpoczęły się przygotowania do pierwszego wrocławskiego Panelu Obywatelskiego. Plany nieco pokrzyżowała pandemia, jednak wbrew trudnościom, miesiąc temu rozpoczęły się spotkania panelistek i panelistów. Teraz poznaliśmy już rekomendacje, których łącznie jest 63. Tych z bardzo silnym poparciem jest 50, dodatkowo 13 do rozważenia, a ⅓ spośród wszystkich wskazań uzyskała powyżej 95%...

źródło: materiały prasowe

Informuje Maja Zabokrzycka, Prezes Fundacji Dom Pokoju – organizator panelu

Istotna część panelu dotyczyła rekomendacji transportowych…

Rozpoczęta zostanie również aktualizacja Planu transportowego 2016-2022. Wszystko po to, aby posiadać aktualny dokument do organizowania transportu zbiorowego we Wrocławiu i aglomeracji po 2022. Jeżeli chodzi natomiast o ruch rowerowy to wskazano budowę np. wydzielonych dróg rowerowych.

Panel m.in. miał przynieść odpowiedzi na pytanie: Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj?

Mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności. Jako rozwiązanie opcjonalne panel wskazał również autobus we wszystkich kierunkach, które wziął pod rozwagę, czyli Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole.

Paneliści w silny sposób powiązali poprawę jakości z życia ze zmniejszeniem ilości samochodów w centrum miasta…

Równocześnie panel w swoich rekomendacjach do wdrożenia (88%), rekomenduje corocznie zadanie polegające na tworzeniu w obszarze centrum i śródmieścia atrakcyjnych przestrzeni wyposażonych w zieleń, małą architekturę oraz elementy małej retencji…

Jako wyzwanie została również wskazana zeroemisyjność…

Przygotowanie szczegółowego raportu z panelu obywatelskiego potrwa dwa miesiące. W grudniu przedstawione mają zostać szczegółowe wyliczenia i analizy.

Warto również wspomnieć, że wśród uczestników panelu, oprócz panelistek i panelistów, wyróżnić można także strony, ekspertów i obserwatorów. We Wrocławskim panelu w roli strony, czyli organizacji, której działalność jest związana z tematyką panelu, wystąpiło 21 podmiotów, w tym grupy nieformalne, stowarzyszenia, rady osiedla czy firmy. Stroną był również Urząd Miejski Wrocławia, gdyż kwestie poruszane podczas Panelu mają bezpośredni wpływ na podejmowane przez niego działania.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj