Radio Gra Wrocław

Prezydent Dutkiewicz pisze list do ministra środowiska

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz apeluje do ministra środowiska o podjęcie działań w zakresie zmian przepisów dotyczących jakości powietrza. Źródłem zanieczyszczeń jest przede wszystkim tzw. niska emisja pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych instalacji grzewczych, a także emisja komunikacyjna.

Obowiązujące przepisy prawne nie dają władzom samorządowym dostatecznie skutecznych narzędzi wpływania na jakość powietrza.