Radio Gra Wrocław

Rafał B., który grozi wolontariuszom z Oleśnickich Bid wciąż na wolności. „Ogromne cierpienie fizyczne i psychiczne”

Służby wciąż nie zatrzymały Rafała B., prawomocnie skazanego za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Wczoraj informowaliśmy o tym, że mężczyzna wrzucił do sieci film w którym grozi wolontariuszkom z Oleśnickich Bid - które były oskarżycielkami posiłkowymi w tej sprawie.

Nagranie w formie audio:

W związku z sytuacją, która ma miejsce w chwili obecnej po ogłoszeniu wyroku w sprawie przejechanego psa, prosimy Państwa o pomoc w zbiórce na monitoring azylu. Obawiamy się o życie naszych podopiecznych i wolonatriuszy! Szukamy także firmy, która założy monitoring jak najszybciej – napisali na swojej stronie wolontariusze.

Komunikat ws. wyroku opublikowała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu:

Zgromadzony w przedmiotowym postępowaniu materiał dowodowy potwierdził, że dniu 1 czerwca 2019 roku w godzinach porannych, będąc w pobliżu miejscowości Zawadka, Rafał B. kierując samochodem dostawczym celowo potrącił psa rasy mieszanej, a następnie jeszcze kilkukrotne najechał na jego ciało kołem samochodu. Uczynił to jednocześnie nagrywając swoim telefonem komórkowym całe to zdarzenie, celem późniejszego udostępnienia i rozpowszechnienia tego materiału w sieci Internet.

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora, postanowieniem Sądu Rejonowy w Oleśnicy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, przedłużony następnie na dalszy czas oznaczony wnioskowany przez prokuratora celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Na miejscu zdarzenia z udziałem Rafała B. przeprowadzono eksperyment procesowy, w czasie którego ustalono dokładne miejsce potrącenia i odtworzono szczegółowy przebieg zdarzenia. W czasie oględzin w miejscu potrącenia psa zabezpieczono również liczny materiał dowodowy pochodzenia biologicznego, zwłoki zaś psa zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji.

Powołani biegli z zakresu weterynarii w sporządzonym sprawozdaniu z przeprowadzonych badań sekcyjnych, które pozwoliły na ujawnienie licznych urazów w ciele badanego zwierzęcia stwierdzili, iż bezpośrednią przyczyną śmierci psa był silny uraz mechaniczny, który doprowadził do licznych złamań kości oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych.

W wyniku przeprowadzenia oględzin służbowego samochodu Rafała B. udało się ujawnić i zabezpieczyć kolejne dowody, które w późniejszym czasie umożliwiły przeprowadzone badań genetycznych. Pozwoliło to na stwierdzenie, że ponad wszelką wątpliwość ujawnione i zabezpieczone fragmenty sierści na pojeździe, którym tego dnia kierował Rafał B. pochodzą od psa.

W sprawie powołano również biegłego z zakresu weterynarii celem stwierdzenia, czy pies poniósł śmierć od razu, czy też jego agonia trwała dłużej, czy sposób w jaki zginął spowodował jego cierpienie. Umożliwiło to ustalenie, że zgon psa, który nastąpił na skutek wstrząsu pourazowego, w efekcie potrącenia spowodował liczne urazy i niemożność poruszania się, stres i silną reakcję bólową, w efekcie czego wyzwolił ogromne cierpienie fizyczne i psychiczne, a sposób działania Rafała B. nakierunkowany był jedynie na jeszcze większe spotęgowanie tego bólu i cierpienia.

Zgromadzony tak materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie i skierowanie w dniu 27 grudnia 2019 roku przeciwko Rafałowi B. aktu oskarżenia.

W dniu 24 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Myszkowie, wydał wyrok nakazowy wymierzając oskarżonemu karę dwóch lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Sąd orzekł także od oskarżonego nawiązkę w kwocie 10.000 złotych, środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 10 lat oraz zobowiązał oskarżonego do uiszczenia kosztów i opłaty sądowej.

Od wyroku tego Prokurator Rejonowy w Oleśnicy wniósł sprzeciw ze względu na rodzaj i wymiar orzeczonej kary, jako rażąco łagodnej.

Następnie w dniu 31.07.2020 roku Sąd Rejonowy w Myszkowie wydał wyrok, skazując Rafała B. na karę dwóch lat pozbawienia wolności, orzekł także od oskarżonego nawiązkę w kwocie 10.000 złotych oraz środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 15 lat.

W toku trwających czynności przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia, które jednak w ocenie prokuratury nie znalazły potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym i uznać je należy wyłącznie za przyjętą przez podejrzanego linię obrony. Pogląd ten podzielił Sąd Okręgowy w Częstochowie, który wyrokiem z dnia 18 stycznia 2021 roku zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Myszkowie i orzekł wobec Rafała B. karę czterech lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
Radosław Żarkowski

Mateusz Czmiel