Radio Gra Wrocław

Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumował swoje programy

Nakłady na cele społeczne w latach 2016-18 wzrosły o 30 mld zł. W roku 2015 r. było to 1,7 proc. PKB, a teraz nastąpił wzrost do 3,2 proc. PKB. Resort wydaje na cele społeczne w sumie prawie 40 mld zł. Na Dolnym Śląsku również jest zauważalny wzrost w każdym z projektów socjalnych.

fot. PKr
fot. PKr

Jako przykład rozwoju ministerstwo wskazuje program „Maluch+”, w ramach którego na Dolnym Śląsku w ciągu trzech lat prawie o połowę wzrosła ilość miejsc w żłobkach i tzw. „wskaźnik użłobkowienia” w regionie wynosi teraz 26 procent.

socjal_01_0610

Mówi Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed

Ministerstwo zabezpieczyło pieniądze na realizacje 500+.

socjal_02_0610

Odnotowano znaczący wzrost wydatków PKB na politykę rodzinną.

socjal_03_0610

Dolny Śląsk jest liderem wskaźnika użłobkowienia w skali kraju.

socjal_04_0610

Mówi Wojewoda, Paweł Hreniak.

Polepszyło się też wsparcie dla seniorów.

181005_02

Znaczący wzrost odnotowano też w rozbudowie sieci dziennych domów i klubów seniora. W 2015 r. było ich tylko sześć, a obecnie 37 – liczba miejsc wzrosła z 237 do 1075. Nowe domy powstały m.in. we Wrocławiu, Trzebnicy, Dzierżoniowie, Pieszycach, Lubawce, Ligocie Pięknej, Lądku-Zdroju, Legnicy i w Wińsku.

Piotr Krejner
Piotr Krejner