Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Facebook

Już jutro (16 maja) ruszy rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów przygotowano ponad 6,5 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

/materiały prasowe/UMW

Obecnie w VIII-klasach wrocławskich szkół podstawowych uczy się ok. 4,5 tys. uczniów, a miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych przygotowano ponad 6,5 tys., w tym ok. 4 tys. w liceach ogólnokształcących.

W tym roku liczba kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowej może być mniejsza niż w latach ubiegłych, kiedy to o miejsca w placówkach ubiegało się „półtora rocznika”. W tym roku do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rekrutuje się jeden rocznik

– mówi Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UM we Wrocławiu.

REKRUTACJA

Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegać będzie w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada aktywnego profilu zaufanego – wniosek będzie trzeba złożyć osobiście bezpośrednio w szkole.

Rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów (daty składania podań):

  • I-podstawowego (od 16 maja do 17 czerwca – dla klas ogólnych)
  • II-uzupełniającego (od 24 lipca do 25 lipca – szkołach, w których będą wolne miejsca)

Można wybrać max.  sześć szkół

Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, z wykorzystaniem profilu zaufanego rodzica, należy podać dane dziecka tj.: imię, nazwisko oraz PESEL. Potem wskazać preferowane placówki.

Podobnie jak w ostatnich latach wybieramy sześć szkół, a w nich dowolną liczbę klas. Pamiętać jednak należy, że szkołę, do której dziecko chce się dostać w pierwszej kolejności wpisujemy jako pierwszą. Potem zaznaczamy spełniane przez kandydata kryteria, dodajemy niezbędne załączniki i na koniec podpisujemy wniosek profilem zaufanym

– wyjaśnia Ewa Szczęch.

Od 16 maja do 17 czerwca 2024 r. kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym do klas ogólnych. W przypadku klas wymagających dodatkowego postępowania, kandydaci składają w systemie wniosek w terminie od 16 do 29 maja.

W terminie od 21 czerwca do 5 lipca trzeba będzie dodać wyniki z egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających te dane.

Osoby, które w I etapie, nie dostaną się do żadnej z wybranych placówek, lub które dostaną się do szkoły, ale jednak zmienią zdanie i zechcą uczyć się w innej, będą mogły przystąpić do II etapu rekrutacji (etap uzupełniający) i złożyć wnioski w dniach 24 – 25 lipca w tych szkołach, w których będą jeszcze wolne miejsca.

Decydują punkty rekrutacyjne

O przyjęcie do szkoły decydują punkty rekrutacyjne, w tym:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (max. 100 pkt),
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: (max. 72 pkt),
  • osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 28 pkt),

Wyniki rekrutacji I etapu

15 lipca 2024 r. do godz. 15:00 szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Trzeba pamiętać o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów, by potwierdzić naukę w szkole, do której kandydat zostanie zakwalifikowany. Niedostarczenie dokumentów będzie oznaczać rezygnację z tego miejsca

– podkreśla Ewa Szczęch.

23 lipca 2024 r. – szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 19 maja 2024