Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Rusza Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023

Facebook

Program ma wspierać dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury nad Odrą. W marcu startują dwa konkursy na dofinansowanie dla samorządów i NGO z puli Funduszu.

/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Skupiamy się na Odrze, jako głównej rzece regionu. Inwestując w obiekty małej infrastruktury, przystanie, pola biwakowe nad rzeką, chcemy część ruchu turystycznego przekierować również tutaj. Jestem przekonany, że otwierając się na turystów, spowodujemy również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rzeki i jej zasobów

– mówi Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Łącznie na wszystkie zadania przeznaczono 2 miliony złotych. Wartość dofinansowania wyniesie do 150 tysięcy dla gminy albo organizacji pozarządowej. W ramach programu zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury. Związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą dla gmin województwa dolnośląskiego, przez których teren przepływa rzeka Odra, bądź które graniczą z rzeką Odrą.

Co powstanie w ramach programu?

W ramach programu na terenie gmin odrzańskich mają powstać:

  • przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi

DFO 2023 dla gmin nadodrzańskich

Od 1 do 21 marca 2023 r. gminy Dolnego Śląska, przez które przepływa Odra, lub które z Odrą sąsiadują mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej. A także o zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie urzędu. Natomiast edytowalną wersję wniosku należy przysłać na adres e-mail podany w regulaminie konkursu.

Wkład własny gminy musi wynosić minimum 25% wartości dotacji. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Możliwe jest przyznanie dotacji na zadanie już rozpoczęte pod warunkami określonymi w regulaminie konkursu.

DFO 2023 dla NGO

Od 6 do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich mogą składać oferty realizacji zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

 Jak złożyć wniosek?

  • Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO  dostępnym TUTAJ od 6 do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55)
  • Zapisać ofertę na dysku komputera
  • Podpisać ofertę podpisem elektronicznym
  • Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym
  • Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59)

Wkład własny organizacji musi wynosić minimum 10% wartości zadania. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Czas realizacji: od 2 maja 2023 r. do końca 2023 r.

/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 grudnia 2023