Radio Gra Wrocław

Ruszyła rekrutacja do Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej

Rozpoczęła się rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Szkoła planuje utworzenie czterech klas pierwszych dla 120 uczniów, w tym po raz pierwszy klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną matematyką.

/materiały prasowe/Politechnika Wrocławska/

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej działa od 2014 r. i mieści się w popularnym Serowcu (budynek C-13). Znajdują się tam sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie i laboratoria. Klasy zostały wyposażone w komputery i projektory multimedialne.

Nauka w liceum jest bezpłatna. Nabór prowadzony jest na zasadach szkoły publicznej, choć placówka znajduje się w osobnym systemie rekrutacji. Nacisk położony jest na przedmioty ścisłe – matematykę, fizykę, chemię i informatykę. W poprzednim roku po raz pierwszy zaproponowano klasę o profilu matematyczno-fizyczno-biologicznym.

Otwarcie ALO na kierunek z rozszerzoną biologią spotkało się to z dużym zainteresowaniem, a naukę w tej klasie wybrali przede wszystkim uczniowie, którzy po maturze chcą studiować medycynę. Zaczęły się też pojawiać pytania, dlaczego będąc tak dobrą szkołą, nie mamy klas o profilu biologiczno-chemicznym. Przede wszystkim wynika to z ukierunkowania szkoły na matematykę, ale w tym roku zdecydowaliśmy o utworzeniu takiej klasy

– mówi Anita Skrzyniarz, dyrektorka ALO.

Cztery klasy, 120 miejsc

W roku szkolnym 2024/25 zostaną więc otwarte cztery klasy z zestawami przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

  • Mat-Science (matematyka, fizyka, informatyka, dla uczniów o ambicjach konkursowych),
  • Mat-Phys-Inf (matematyka, fizyka, informatyka),
  • Mat-Chem (matematyka, chemia i fizyka lub matematyka, chemia i informatyka),
  • Mat-Med (matematyka, biologia i chemia lub matematyka, biologia i fizyka).

We wszystkich klasach pierwszych uczniowie objęci są tutoringiem rozwojowym, a w szczególnych przypadkach szkoła, we współpracy z PWr, proponuje tutoring naukowy.

ALO wspiera uczniów, organizując zajęcia dodatkowe także na poziomie olimpijskim. W obecnym roku szkolnym uczniowie liceum z powodzeniem startowali w wielu konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin, przede wszystkim matematyki, fizyki, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, również z dziedzin humanistycznych, np. filozofii.

Udział jak największej liczby uczniów w olimpiadach nie jest naszym celem, ale jeśli młodzi ludzie mają taką potrzebę, to staramy się im pomagać na każdym etapie przygotowań. Przynosi to znakomite efekty, a dodatkowo pojawiają się bardzo wartościowe projekty proedukacyjne czy tutoringowe, których efektem są np. nowe kółka zainteresowań

– wyjaśnia Anita Skrzyniarz.