Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

STREETBUS wrócił na ulice Wrocławia

Facebook

To pomoc dla ludzi w kryzysie bezdomności lub w trudnej sytuacji życiowej. Streetbus startuje codziennie o godzinie 20 z ulicy Sieradzkiej.

Streetbus

Streetbus to uzupełnienie wieloletnich działań, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do osób w kryzysie bezdomności. Autobus kursuje po mieście wyznaczoną trasą, zatrzymuje się na stałych przystankach, na których można do niego wsiąść, zagrzać się, skorzystać z ciepłego posiłku lub dojechać do placówki pomocowej. Streetbus rozpoczyna trasę codziennie na ulicy Sieradzkiej, jedzie przez przystanek „Bzowa” w pobliżu Centrum Historii Zajezdnia i „Katedra” przy ul. Wyszyńskiego. Dodatkowe przystanki „na żądanie” są na al. Hallera, pod FAT, na pl. Orląt Lwowskich, pod Galerią Dominikańską i przy ul. Pułaskiego (przystanek „Kościuszki”).

Streetbus po raz pierwszy w sezonie jesienno-zimowym 2021/2022 wyjechał na ulice we wtorek, 5 października. Autobus będzie jeździł codziennie w godzinach 8.00-24.00 aż do końca kwietnia 2022 roku.

Na funkcjonowanie Streetbusa w najbliższym czasie przeznaczymy ponad 300 tysięcy złotych.

Realizacją zadania zajmuje się Fundacja Homo Sacer, która oprócz usługi Streetbusa ma za zadanie zapewnić również wsparcie streetworkerów osobom w kryzysie bezdomności ulicznej, które z różnych przyczyn nie decydują się na pobyt w jednej z prowadzonych we Wrocławiu placówek pomocowych. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia są Miasto Wrocław, MPK Wrocław, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundacja Homo Sacer.

Inne działania dla osób w kryzysie bezdomności

Oprócz finansowania Streetbusa, dofinansowujemy działanie kilkudziesięciu placówek pomocowych dla osób bezdomnych: schronisk, noclegowni, łaźni.

Dofinansowane przez nas jadłodajnie wydają 30 tysięcy posiłków miesięcznie osobom w najtrudniejszej sytuacji. Prowadzimy również i jesteśmy partnerami projektów unijnych, które wspierają naszych klientów w wychodzeniu z kryzysu bezdomności. Rocznie na wszystkie działania przeznaczamy ok 7 milionów złotych.

Placówki pomocowe

We Wrocławiu funkcjonuje 20 placówek, w których pomoc mogą uzyskać osoby w kryzysie bezdomności (jedna z placówek znajduje się pod Wrocławiem).

Zespół ds Osób Bezdomnych i Uchodźców

Zespół to komórka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj można uzyskać pomoc w postaci:

 • Zasiłków stałych, okresowych i celowych (także specjalnych)
 • Opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i potwierdzenia uprawnienia do tych świadczeń
 • skierowania do placówek pomocowych
 • pomocy pracownika socjalnego

Zespół realizuje także Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności oraz Indywidualne Programów Integracyjne dla Cudzoziemców Objętych Ochroną Międzynarodową oraz realizuje pochówki w imieniu Gminy Wrocław.

Ponadto pracownicy zespołu prowadzą prace i patrole w terenie, często wspólnie ze Strażą Miejską Wrocławia. Odwiedzają miejsca najczęściej zasiedlane przez osoby w kryzysie bezdomności, proponują i wskazują różne formy pomocy, dostarczają posiłki.

Placówki wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Schroniska i noclegownie

 • Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” – Schronisko – Dom Socjalny dla mężczyzn Obornicka 58A, 50-225 Wrocław, tel. 71 329-08-06
 • TPBA koło wrocławskie – Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi Strzegomska 9, 53-611 Wrocław, tel. 71 355-44-66
 • TPBA koło Wrocławskie – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, tel. 71 336-70-07,
 • TPBA koło wrocławskie – Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Małachowskiego 15, 50-084 Wrocław, tel. 71 717-34-25
 • TPBA koło wrocławskie – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. 71 399-86-12
 • Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja” – Schronisko dla osób bezdomnych Pieszycka 32, 50-537 Wrocław, tel. 71 392-59-12
 • Stowarzyszenie „Plus Minus” – Schronisko dla osób bezdomnych – Dom Ciepła  Reymonta 8, 50-225 Wrocław, tel. 71 329-10-39
 • Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” – Schronisko dla osób bezdomnych Jedności Narodowej, 54-310 Wrocław, 187a, tel. 71 342-00-68
 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kard. S. Wyszyńskiego Schronisko dla Osób BezdomnychCentrum Wsparcia ul. Lelewela 23/2, 53-505 Wrocław, tel. 71 341-28-97
 • Stowarzyszenie Pomocy Akson – Schronisko dla bezdomnych kobiet – Dom dla kobiet Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław, tel. 71 367-14-15
 • Fundacja Homo Sacer – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – Dom Integracyjny  Boya-Żeleńskiego 35, 51-160 Wrocław, tel. 531261278

Jadłodajnie

 • „Caritas” Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej Słowiańska 17, 50-234 Wrocław tel. 71 372-19-86
 • Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów Al. Kasprowicza 26, 51-349 Wrocław, tel. 71 327-35-93
 • Parafia Św. Elżbiety Grabiszyńska 103, 53-439 Wrocław, tel. 71 783-37-91
 • Fundacja Sancta Familia Monte Cassino 64, 51-681 Wrocław, tel. 71 348-32-30

Punkty wydawania odzieży

 • Polski Czerwony Krzyż Bujwida 34, 50-368 Wrocław, tel. 71 328-02-54
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Dubois 11/13, 50-208 Wrocław, tel. 71 328-70-73

Łaźnie

 • ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław, tel. 71 32 71 316 – czynna – poniedziałek, środa, piątek 6.00-14.00
 • ul. Małachowskiego 13, 50-422 Wrocław tel. 71 71 73 425

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Gajowicka 62 we Wrocławiu tel. 530-712-650 całodobowa, czynna od 4 października 

Bezpłatna infolinia dla osób w kryzysie bezdomności: 0 800 292 137

Projekty wspierające wychodzenie z bezdomności

Obecnie prowadzimy lub jesteśmy partnerem czterech projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, których celem jest wspieranie osób w kryzysie bezdomności, w trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem, ubogich. Sumaryczna wartość tych projektów to niemal 11 milionów złotych (w tym projekt Housing First, który swoim zasięgiem obejmuje 3 polskie miasta) Są to:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj