Radio Gra Wrocław

Szpital im. Marciniaka będzie miał nowy odział dziecięcy

Nowy oddziały anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej powstaje w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Zakończono już remont pomieszczeń, w których będzie działał nowy oddział. Całkowity koszt inwestycji to niemal 3,5 mln zł.

/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podkreślił, że nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej zwiększy bezpieczeństwo małych pacjentów w całym regionie.

Na oddziale pracować będzie poszerzony zespół lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w intensywnej opiece

– powiedziała Krzyżanowski.

Na oddziale będą znajdować się cztery stanowiska intensywnej terapii dla dzieci w różnym wieku, od niemowląt po nastolatki. Przestrzeń dla nowego oddziału zorganizowano na bazie pomieszczeń wyodrębnionych z oddziału chirurgii dziecięcej.

W szpitalu im. Marcinka działają dziś dwa oddziały dla dzieci – oddział chirurgii dziecięcej oraz oddział neurologii dziecięcej. Oba odziały muszą spełniać zasadę kompleksowości leczenia i powinny mieć zagwarantowany dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej.

Nowy oddział zabezpieczy pod względem intensywnej terapii wszystkie dzieci leczone w tym szpitalu. Mamy tu dwa oddziały dedykowane małym pacjentom. Chirurgię, gdzie przeprowadza się rocznie kilka tysięcy zabiegów, w tym skomplikowane procedury onkologiczne oraz neurologię dziecięcą, gdzie regularnie przyjmowane są dzieci z najcięższymi postaciami chorób układu nerwowego. Anestezjolodzy z naszego zespołu znieczulają także dzieci do procedur przeprowadzanych na bloku operacyjnym oraz w pracowniach diagnostycznych, w tym znieczulenia do rezonansu magnetycznego czy angiografii

– powiedział Jarosław Majda, anestezjolog szef nowego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej.

Do tej pory dzieci wymagające intensywnej terapii były hospitalizowane w wydzielonych salach na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych.

Pierwsi pacjenci zostaną przyjęcie na nowy oddział po podpisaniu umowy z NFZ. Wstępnie otwarcie intensywnej terapii dla dzieci odbędzie się w marcu.

Organizacja nowego oddziału kosztowała prawie 3,5 mln zł. To koszty adaptacji pomieszczeń i zakupu sprzętu. Inwestycja jest finansowana z dotacji samorządu województwa dolnośląskiego