Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Opera Wrocławska

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o zamiarze odwołania dyrektorki Opery Wrocławskiej

Podjęcie decyzji o zamiarze odwołania dyrektorki Opery Wrocławskiej z zajmowanego stanowiska poprzedziły negatywne wyniki kontroli przeprowadzonej w Operze przez Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej działającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wydanego po zawiadomieniu złożonym przez Rzecznika Finansów Publicznych.

R E K L A M A

Kategorie

Archiwum

Archiwum roczne