Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Ulica Asfaltowa przejdzie przebudowę. Zmiany w organizacji ruchu

Facebook

Inwestycja obejmie przebudowę ul Asfaltowej od ul. Pawiej aż do granicy działki 1/94. Pierwszy etap pracy dotyczy odcinka między Pawią a Granitową.

/materiały prasowe/ZDiUM/

Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych ulicy oraz warunków ruchowych dla uruchomienia komunikacji autobusowej oraz zapewnianie ruchu pieszego i rowerowego.

Obecne parametry ulicy nie pozwalają na bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Po otwarciu szkoły wzrośnie również ruch kołowy na tym odcinku. Przebudowa drogi oraz powstanie nowej infrastruktury pieszej, rowerowej a także przystankowej na sąsiednich ulicach, zapewni bezpieczny i komfortowy dojazd do nowej szkoły i budynków mieszkalnych

– mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Nowe przystanki, chodniki i trasy rowerowe na Asfaltowej, Pawiej i Parafialnej

Inwestycja obejmuje nie tylko obszar ulicy Asfaltowej, ale również Pawiej i Parafialnej gdzie powstaną nowe przystanki autobusowe. W ciągu ulicy Asfaltowej zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, nowe przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania oraz progi spowalniające. Nowa infrastruktura przystankowa, piesza i rowerowa powstaną również w ulicach Pawiej i Parafialnej. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania wzmagające bezpieczeństwo pieszych. Mimo tego, że obszar ten już znajduje się w strefie 30, pojawią się dodatkowo wyniesione skrzyżowania oraz progi spowalniające.

/materiały prasowe/ZDiUM/

Etapowanie i zakres robót

Całe zadanie zostało podzielone na dwa zadania. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu dla rozpoczęcia zadania nr 1, zostało zaplanowane na 28 kwietnia.

Szczegółowy zakres robót dla zadania i etapu 1 jest następujący:

 • przebudowa jezdni ul. Asfaltowej na odcinku od ul. Pawiej do granicy działki nr 1/94, wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Granitową (skrzyżowanie wyniesione) oraz poprawą parametrów wlotu ul.Asfaltowej na skrzyżowaniu z ul.Pawią,
 • budowa przejść dla pieszych:
 1. poziomego przez ul.Pawią przed skrzyżowaniem z ul.Asfaltową (kierunek północny),
 2. wyniesionego przez ul.Asfaltową na wysokości adresu ul.Asfaltowa  nr 1,
 3. przez ul.Granitową na wyniesionym skrzyżowaniu,
 • budowa sinusoidalnego progu zwalniającego w ul.Asfaltowej przed zjazdem na teren zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • budowa drogi pieszo-rowerowej po północnej stronie ul.Asfaltowej (z wyłączeniem działki nr 58 AM-8 obręb Wojszyce),
 • przebudowa i budowa wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 • przebudowa odwodnienia jezdni,
 • budowa 3 przystanków autobusowych: dwóch w ul.Pawiej w rejonie skrzyżowania z ul.Asfaltową oraz 1 w ul.Parafialnej za skrzyżowaniem z ul.Grota-Roweckiego(kierunek północny),
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia branży teletechnicznej,

W ramach realizacji zadania nr 2 zaprojektowano:

 • drogę pieszo-rowerową po północnej stronie ul.Asfaltowej,  na odcinku od ul. Pawiej do granicy dz. nr 11/2 AM-6 (dz.nr 58 AM-8),
 • drogę pieszo-rowerową po wschodniej stronie ul.Pawiej (na odcinku od skrzyżowania z ul.Asfaltową do ul.Pawła Jasienicy),
 • przejścia dla pieszych:
 1. przez ul.Pawią za skrzyżowaniem z ul.Asfaltową,
 2. przez ul.Asfaltową na skrzyżowaniu z ul.Pawią,
 • oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 • budowę MKT,
 • nasadzenia kompensacyjne.

Zmiany w organizacji ruchu

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu dla rozpoczęcia zadania nr 1, zostało zaplanowane na 28 kwietnia. Zadanie nr 1 jest etapem kluczowym, obejmie odcinek ul. Asfaltowej od Pawiej do Granitowej.

Odcinek ulicy Asfaltowej pomiędzy Pawią a Granitową zostanie wyłączony z ruchu. Objazd dla ruchu przelotowego wyznaczono od ul. Pawiej przez Granitową. Mieszkańcy odcinka zamkniętego będą dojeżdżać do domów przez plac budowy.

Realizacja prac dla zadania nr 1 powinna się zakończyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zadanie nr 2 zakończy się w ostatnim kwartale br. z uwagi na spory zakres prac. Nie wpływają one jednak na przejezdność ulicy Asfaltowej, bo obejmują obszar poza jezdnią.

Koszt inwestycji to 3 544 215, 91 zł.

/materiały prasowe/ZDiUM/

Aktualizacja godz. 11:45

Termin zamknięcia odcinka i wprowadzenia objazdu ulega przesunięciu na 4 maja br. Powodem zmiany jest awaria sprzętu na budowie, co przesuwa zaplanowane na dziś i jutro prace przy frezowaniu nawierzchni dopiero na dni robocze po majówce

– informuje rzeczniczka prasowa ZDiUM Ewa Mazur.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj