Radio Gra Wrocław

Większe emerytury od marca. O ile wzrosną?

Od 1 marca emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS wzrosną blisko o 15 procent. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Co z trzynastkami?

Tegoroczna waloryzacja jest wyjątkowo wysoka. Wiemy już, że od 1 marca emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 14,8 proc., nie mniej niż gwarantowana kwota podwyżki, która w zależności od otrzymywanego świadczenia wynosi 250,00 zł, 187,50 zł lub 125,00 zł brutto.

Nie mniej niż 250 zł brutto więcej zobaczą na swoich kontach te osoby, które dostają renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

– zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 O ta kwotę zwiększy się także emerytura seniorów– o ile uzyskali oni prawo do emerytury minimalnej, która do końca lutego wynosi 1338,44 zł brutto

– dodaje.

Co trzeba zrobić, żeby ją otrzymać?

Rzeczniczka wyjaśnia, że aby dostawać gwarantowaną minimalną emeryturę trzeba legitymować się określonym stażem pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Te osoby, którego takiego stażu nie mają nie są uprawnione do wypłaty emerytury minimalnej – gwarantowanej.

Te osoby będą miały prawo tylko do waloryzacji procentowej. Nie dostaną natomiast kwoty gwarantowanej w postaci 250 zł brutto

– mówi Kowalska-Matis.

 To są często osoby, które pracowały bardzo krótko i ich emerytury są bardzo niskie wynoszące kilkadziesiąt a nawet tylko kilka złotych miesięcznie

– wyjaśnia.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.  Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2023 roku.  Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona

(np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Minimalna emerytura w górę

Od marca wzrosną także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas.

Prawo do niej mają osoby, które mają wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta, – co najmniej

20 lat, mężczyzna, – co najmniej 25 lat). Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 294,39 zł.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1588,44 brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. Trzynastkę świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.