Radio Gra Wrocław

Wrocław z nagrodą „Lider Transformacji Energetycznej”

Podczas trwającego w Warszawie Polskiego Kongresu Klimatycznego Kapituła Konkursu przyznała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla Miasta Wrocławia. Wyróżnienie trafia do stolicy Dolnego Śląska za stworzenie instalacji fotowoltaicznej na Tarczyński Arenie oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej pod system ładowarek pojazdów elektrycznych.

/Urząd Miejski Wrocławia

Otrzymanie tytułu Lidera Transformacji Energetycznej 2023 cieszy i motywuje do dalszej pracy. Odnawialne źródła energii to absolutna konieczność, aby w trosce o klimat redukować emisje gazów cieplarnianych oraz koszty zakupu energii, które w ostatnich dwóch latach wszyscy szczególnie odczuwamy

– mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Nagrodzona instalacja fotowoltaiczna na Tarczyński Arenie jest największą we Wrocławiu. Może wyprodukować ponad 550 MWh rocznie, co pozwoli zaspokoić niemal połowę rocznego zapotrzebowania stadionu na energię elektryczną, ale także realnie wpłynie na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Złożona z 1240 paneli farma powstała na  najwyższej kondygnacji parkingu i zajmuje obszar porównywalny do 2/3 boiska piłkarskiego. „Zielona energia” ze stadionu pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o ponad 420 ton rocznie. Właśnie tyle gazu, który negatywnie wpływa na zmiany klimatyczne, powstałoby przy wytwarzaniu tej samej ilości energii, ale w elektrowni opalanej węglem, a dzięki wartej 2,3 mln zł inwestycji powstanie czysta i bezpłatna energia.

Bardzo cieszymy się z takiego wyróżnienia. Warto dostrzegać takie inicjatywy – zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach. Nasza instalacja fotowoltaiczna to korzyść przede dla środowiska naturalnego, ale i bardzo wyraźna oszczędność ekonomiczna. Dodatkowo, stadion od początku swojej historii wykorzystuje rocznie 10 milionów litrów wody deszczowej do podlewania murawy i w sanitariatach. Fotowoltaika to zatem kolejny z kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju

– mówi prezes spółki Stadion Wrocław Marcin Przychodny.

/Urząd Miejski Wrocławia

Fotowoltaika nie tylko na miejskim stadionie

Na terenie Wrocławia zainstalowanych jest łącznie ponad 1600 instalacji fotowoltaicznych, które – wraz z tymi, które są właśnie w trakcie realizacji – byłyby w stanie wyprodukować ponad 25 000 MWh, co wystarczyłoby na roczne oświetlenie 75% wrocławskich ulic i chodników. Panele fotowoltaiczne zainstalowane są także na 32 miejskich budynkach – to między innymi – szkoły, przedszkola, budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Hubskiej a także wiele budynków spółek miejskich – MPK, SPARTAN czy MPWiK. Gdy tylko to jest możliwe – urządzenia wytwarzające „zieloną energię” są montowane przy każdej nowej inwestycji, albo kompleksowo remontowanym obiekcie. To między innymi ostatnio – dwa żłobki czy instytucje kultury.

Wrocław stworzył także specjalny program, który ułatwia podjęcie decyzji o wytwarzaniu „zielonej energii” – to zwolnienie z podatku od nieruchomości. Można je otrzymać montując na budynku lub jego części odnawialne źródło energii. Mogą to być panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatory. Na zwolnienie mogą liczyć właściciele powierzchni przeznaczonych na cele mieszkaniowe w budynkach jedno lub wielorodzinnych i ich częściach. Zwolnienie będzie również nadal obowiązywało dla spółdzielni w zakresie powierzchni na cele mieszkaniowe. Jego wysokość wynosi maksymalnie do połowy poniesionych kosztów inwestycji (czyli nakładów pomniejszonych o finansowanie ze środków publicznych). Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Od 2020 roku osoby fizyczne i prawne zostały zwolnione z podatku na łączną kwotę ok. 24 mln zł.

System ładowarek do samochodów elektrycznych a w przyszłości wodór

Kierunek zmian Wrocławia – to  przede wszystkim dążenie do zeroemisyjnego, zrównoważonego  transportu i dostrzegła to Kapituła konkursu. Nagroda przyznana podczas Polskiego Konkresu Klimatycznego obejmuje także wyróżnienie za rozbudowę sieci elektroenergetycznej we Wrocławiu, która zwiększy przepustowość dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Bardzo nas cieszy ta nagroda, ponieważ odbieramy ją jako efekt Strategii Rozwoju Elektromobilności ,którą miasto przyjęło 2020 roku i teraz konsekwentnie realizuje. Zgodnie z tym dokumentem tworzymy specjalne  warunki dla prywatnych firm, które chcą budować stacje ładowania pojazdów. Powstaną także punkty do ładowania miejskich autobusów elektrycznych

– opowiada Anna Badeńska, koordynatorka Projektów Transportowym w magistracie

/Urząd Miejski Wrocławia

Projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej pod kątem rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych – w dużej części  stanowi zasilanie zakładu autobusowego przy ul. Obornickiej, w którym stanie stacja ładowania dla 13 autobusów. Przypomnijmy, że MPK Wrocław otrzymało dotację na zakup 13 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą, które na przełomie 2023-2024 wyjadą na ulice Wrocławia i będą jeździć po linii K. Dodatkowo  miasto stwarza warunki dla powstawania ogólnodostępnych punktów ładowania, obecnie na terenie Wrocławia mamy ich 168 szt.  Pod koniec 2022r. ratusz zaopiniował pozytywnie ok. 130 wniosków o budowę kolejnych.

Miasto uważnie się przygląda wykorzystaniu wodoru do napędzania miejskich autobusów.

Pojazdy napędzane wodorem mają przewagę nad elektrykami. Do połowy przyszłego roku przy zajezdni MPK na ulicy Obornickiej powstanie pierwsza stacja tankowania wodoru. W lutym wydaliśmy pozwolenie na jej budowę i tym samym jesteśmy – wspólnie z Warszawą – krajowym pionierem w obszarze wodoru. Dla nas to przede wszystkim krok w kierunku zeroemisyjnego transportu publicznego. Stacja będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców

– opisuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.