Radio Gra Wrocław

Wydłużono okres deratyzacji w centrum miasta

Wydłużony okres deratyzacji w centrum miasta do 10 miesięcy oraz zwiększenie liczby miejsc, w których będzie prowadzone odszczurzanie to nowe regulacje, które mają ograniczyć wzrost populacji szczurów we Wrocławiu.

fot.pixabay.com

Nowe zapisy dotyczące deratyzacji znalazły się w zmienionym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Został on przyjęty przez radnych w zeszłym tygodniu.

Wrocław jest miejscem gdzie gryzonie mają niestety świetne warunki do bytowania. Rzeki i nabrzeża, rozległy system kanalizacji, stara zabudowa w centrum, czy też choćby rozwinięta gastronomia, tworzą idealne warunki do bytowania szczurów

– powiedziała dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Małgorzata Demianowicz.

Dyrektor podkreśliła przy tym, że trudno jest określić rozmiar populacji szczurów we Wrocławiu.

O wielkości populacji szczurów decydują dwa główne czynniki: możliwości znalezienia schronienia i budowy gniazda oraz dostęp do żywności. W ostatnim czasie rozmawialiśmy z wykonawcami, mamy również opinie z Uniwersytetu Przyrodniczego i dysponując tą wiedzą wprowadzamy nowe terminy deratyzacji, które wprost wynikają z biologii tych zwierząt i bazują na dostępnych w literaturze badaniach nad szczurami w innych krajach. Zwiększamy też katalog miejsc gdzie deratyzacja musi być

prowadzona– powiedziała Demianowicz.

Według nowych regulacji, w centrum Wrocławia deratyzacja będzie obowiązywać właścicieli wszystkich nieruchomości oraz sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej.

Wrocławskie magistrat podał również, że rozszerzony został także katalog rodzajów nieruchomości podlegających obowiązkowej deratyzacji, usytuowanych poza centrum Wrocławia.

Deratyzacja obowiązuje od teraz również hostele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty świadczące usługi noclegowe, dworce kolejowe i autobusowe oraz pozostałe budynki użyteczności publicznej i obiekty, w których wykonywane są całodobowe świadczenia zdrowotne

– podano.

W centrum Wrocławia wydłużono terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji do 10 miesięcy w ciągu roku. Odszczurzanie będzie tu prowadzone od 1 stycznia do 31 marca, od 1 maja do 30 września oraz od 1 listopada do 31 grudnia.

Bez zmian pozostają daty obowiązkowej deratyzacji na pozostałym terenie Wrocławia. Tam deratyzacja będzie prowadzona dwukrotnie w ciągu roku w terminach: od 1 marca do 31 marca oraz od 1 listopada do 30 listopada.

Wrocławscy urzędnicy przypominają, że właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują deratyzacji na zarządzanych terenach, mogą zostać ukarani grzywną.

Nakładane są mandaty zarówno na zarządców, firmy odpowiedzialne za usuwanie odpadów, a także na podmioty, które nie przeprowadzają deratyzacji. Wystawiono już prawie 70 mandatów na kwotę prawie 20 tys. zł., wszczęto także 14 spraw o wykroczenie, czyli tu będą kierowane do sądu wnioski o ukaranie

– powiedział zastępca komendanta Straży Miejskiej Wrocławia Waldemar Forysiak.