StartWiadomości Wiadomości dnia

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki 2018

Podczas festiwalu organizatorzy nie unikają spraw trudnych i drażliwych, a podejmowane tematy są odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. W zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

mówi, dr. hab. Ryszard Polechoński, prof. UPWr – Zastępca Środowiskowego Kooedynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Wiodącym tematem Festiwalu Nauki jest 100 lecie odzyskania niepodległości.

Wydarzenie będzie pełne imprez.

Profesor zaprasza na Park Wiedzy.

Jednym z gości będzie profesor Miodek, który będzie uczestnikiem dyktanda.

Festiwal rozpocznie się 21 września w Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz