StartWiadomości

Zmiany w „Niebieskiej linii”

Z „Niebieską linią” można kontaktować się także mailowo. Oferowana jest pomoc psychologiczna oraz prawna osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. „Niebieska linia” kontaktuje później zainteresowanych z lokalnymi instytucjami, tych którzy potrzebują pomocy. Interweniuje również wobec osób skazanych za przestępstwo wobec bliskich. Prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Zostaw komentarz