Radio Gra Wrocław

Znamy wytyczne dotyczące Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Co najmniej czterech lekarzy i dziesięciu ratowników ma dyżurować na wrocławskich SOR-ach, a czas wszystkich szpitalnych procedur ma być dokładnie sprawdzany. To tylko najważniejsze z długiej listy zaleceń dolnośląskiego wojewody dla szpitalnych oddziałów ratunkowych.

/materiały prasowe/

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak przekazał je podczas wczorajszego (07.03.) spotkania z przedstawicielami szpitali oraz Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia i okolic. Projekt „dobrych praktyk” ma skrócić kolejki, w jakich stoją karetki z pacjentami.

Mają też pojawić się tzw. szybkie ścieżki przyjęć pacjentów SOR-ów do poradni specjalistycznych i specjalne całodobowe linie telefoniczne do uzgadniania między lecznicami transportów międzyszpitalnych.

Dokument zawiera konkretne wytyczne dotyczące pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych:

 • zapewnienie minimum 4 lekarzy na stałe przebywających w SOR, zgodnie z zalecaną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej liczbie lekarzy w SOR, obejmującym populację 150 000 – 200 000 tys. mieszkańców;
 • zapewnienie minimum 10 ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu na dyżurze zgodnie z w/w zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej;
 • zapewnienie odpowiedniej liczby personelu pomocniczego/sanitariuszy w SOR;
 • zapewnienie minimum 2 stanowisk TRIAGE oraz wdrożenie systemu Manchester;
 • wdrożenie systemu monitorującego czas:
  – od momentu rejestracji pacjenta do momentu przeprowadzania TRIAGE;
  – od przeprowadzenia TRIAGE do przyjęcia pacjenta przez lekarza;
  – od przyjęcia do zlecenia badań obrazowych i laboratoryjnych;
  – od zlecenia do wykonania badań;
  – od wykonania do otrzymania przez lekarza SOR wyników badań;
  – od przyjęcia do wypisu/przekazania pacjenta na oddział;
 • przestrzeganie zasady priorytetowego wykonywania badań (laboratoryjnych, obrazowych, konsultacji) zleconych przez SOR;
 • utworzenie lub wydzielenie całodobowego numeru telefonicznego dedykowanego tylko i wyłącznie w zakresie uzgadniania transportów międzyszpitalnych;
 • informowanie SOR przez oddziały Szpitala o uzgodnionych transportach;
 • odnotowywanie w dokumentacji szpitala informacji czy transport był uzgodniony;
 • nadanie dla lekarza pełniącego obowiązki kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego po godzinie 15.00 uprawnień dyrektora jednostki organizacyjnej szpitala;
 • utworzenie szybkiej ścieżki przyjęcia pacjenta w poradni specjalistycznej po wizycie w SOR ( w ciągu np. tygodnia);
 • przyjęcie zasady, że 95% pacjentów winno być przekazywanych z SOR do oddziałów docelowych i wypisywanych z SOR do domu w czasie 4 godzin od zgłoszenia się pacjenta (niezależnie od sposobu przyjęcia – ZRM, samodzielnie).

Według Wojewody Dolnośląskiego wytyczne dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych pozwolą na usprawnienie funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na Dolnym Śląsku.