Radio Gra Wrocław

Tag: Szpital im. Falkiewicza

Wzrost liczby urodzeń siłami nautralnymi w Szpitalu im. Falkiewicza

Szpital może pochwalić się 3133 porodami w roku 2022, w tym 61 % stanowią porody siłami natury. Od stycznia 2023 porody naturalne w szpitalu stanowią 70% wszystkich urodzeń. Prawie 40% rodzących Pań korzysta ze znieczulenia zewnątrzoponowego, które jest dostępne przez całą dobę. Szpital oferuje również niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, takie jak immersja wodna, aromaterapia czy akupresura.